Friskliv og mestring

Frisklivstilbud i Grong 

Frisklivstilbudene i Grong er forebyggende og helsefremmende tjenester. Vi tilbyr ulike gruppetilbud til personer som ønsker å endre levevaner, eller har behov for å lære og leve med langvarige utfordringer. 

Les mer under hvert enkelt tilbud for informasjon om oppstart og innhold: