Velkommen til fysioterapi-, ergoterapi og rehabiliteringstjenesten

Hva tilbyr vi? 

  • Veiledning / informasjon / motivasjon / samtale.
  • Behandling og trening individuelt eller i gruppe. 
  • Hjelp til å mestre egen livssituasjon. 
  • Tilrettelegging for fysisk aktivitet og deltakelse på ulike arenaer. 
  • Tilrettelegging av et målrettet tilbud om habilitering eller rehabilitering.
  • Tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging.
  • Deltakelse i ansvarsgruppe og utarbeiding av individuell plan (IP). 
  • Helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot både barn, unge og eldre i kommunen. 

Vi samarbeider tett med andre faggrupper der dette er nødvendig.

I menyen over kan du finne mer info om de ulike tjenestene.