Fysioterapi

Grong kommune har både privatpraktiserende avtalefysioterapeuter og kommunal fysioterapeut. Du kan få fysioterapi uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon.  

Hva kan fysioterapeuten hjelpe deg med? 

  • Behandling og trening individuelt eller i gruppe. 
  • Informasjon / motivasjon / samtale / veiledning. 
  • Hjelp til å mestre egen livssituasjon. 
  • Tilrettelegge for fysisk aktivitet og deltagelse på ulike arenaer. 
  • ADL-trening (engelsk: Activity for Daily Living, aktiviteter i dagliglivets gjøremål). 
  • Tilrettelegge et målrettet tilbud om habilitering eller rehabilitering, hvis du har behov for det. Dette kan vi gjøre i tett samarbeid med andre faggrupper. 
  • Ansvarsgrupper og individuell plan (IP). 
  • Helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot både barn, unge og eldre i kommunen. 

 

Kommunal fysioterapi 

Den kommunale fysioterapeuten har sitt ansvarsområde overfor beboere i institusjon og barn opp til 16 år.

Les mer om den kommunale fysioterapitjenesten

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale 

Kommunen har tre privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale. Bor du hjemme og kan oppsøke fysioterapeuten selv er det i hovedsak en privatpraktiserende fysioterapeut du skal ta kontakt med. 

Les mer om de privatpraktiserende fysioterapeutene