Kreftomsorg

Kreftomsorg

Kreftsykepleier er for tiden ute i permisjon. Kontakt hjemmesykepleien eller leder for avdelingen, Hilde Bakken Larsen , for informasjon.

Hva tilbyr vi

Kreftsykepleier kan gi tilbud til pasienter med kreft uansett alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet. Kreftsykepleier utfører støttesamtaler med pasient og/eller pårørende, utfører hjemmebesøk, gir praktisk bistand og samarbeider tverrfaglig med andre yrkesgrupper i Grong kommune. 

Tilbudet er frivillig og gratis, og krever ikke at man mottar andre helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Man behøver ikke henvisning fra fastlege.
 
Målet med den kommunale kreftomsorgen er en brukerorientert omsorg hvor både pasient og pårørende opplever å få dekt sine behov.
 
Kreftsykepleier skal være en ressurs for pasient, pårørende og helsepersonell i hele kommunen.
 
Kreftsykepleier har taushetsplikt.
 

Hvordan ta kontakt?

 
Ta direkte kontakt med
  • Kreftsykepleier
  • Fastlege
  • Hjemmesykepleien
 
Ved øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakta tlf. 116 117
 
Til toppen