Råd og informasjon om koronavirus - Grong kommune

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.

Gå til oversikten over våre artikler angående koronaviruset

Kreftomsorg

Kreftomsorg

Karen Støbakk er ansatt i 20 % stilling som kreftsykepleier i Grong kommune. Kreftsykepleier kan gi tilbud til pasienter med kreft uansett alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet. Kreftsykepleier utfører støttesamtaler med pasient og/eller pårørende, utfører hjemmebesøk, gir praktisk bistand og samarbeider tverrfaglig med andre yrkesgrupper i Grong kommune. 
 
Tilbudet er frivillig og gratis, og krever ikke at man mottar andre helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Man behøver ikke henvisning fra fastlege.
 
Målet med den kommunale kreftomsorgen er en brukerorientert omsorg hvor både pasient og pårørende opplever å få dekt sine behov.
 
Kreftsykepleier skal være en ressurs for pasient, pårørende og helsepersonell i hele kommunen.
 
Kreftsykepleier har taushetsplikt.
 

Hvordan ta kontakt?

 
Ta direkte kontakt med
  • Kreftsykepleier Karen Støbakk
  • Fastlege
  • Hjemmesykepleien
 
Ved øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakta tlf. 116 117
 
Til toppen