Miljøarbeidertjenesten

Grong kommune har 2 bofellesskap med heldøgns omsorgstilbud: Halgottoøkra bofellesskap med 5 leiligheter og Rønningentunet bofellesskap med 6 leiligheter.

Hva koster det:

Alle leilighetene er kommunale omsorgsboliger der husleia fastsettes etter kommunale satser. Vi har god dekning av fagpersonell. Hver bruker har sin faste miljøkontakt som de kan forholde seg til.

Ledelse:

Avdelingsleder Marita Ovesen

Åpningstider - Kontor

Mandag - fredag 08:00 - 15.30

Kontakt den enkelte avdeling direkte:

  • Rønningentunet bofellesskap, 954 375 14