Avdeling for funksjonshemmede

Avdeling for funksjonshemmede

Avdeling for funksjonshemmede ligger i Halgottoøkra på Rønningen i Grong. Det består av to bofellesskap på henholdsvis ni og seks leiligheter.

Avdeling for funksjonshemmede gir et individuelt tilpasset tilbud for den enkelte bruker slik at bruker får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt fritid i fellesskap med andre. Tjenesten skal gi et helhetlig tilbud slik at størst mulig grad av selvstendighet og trygghet ivaretas for at bruker kan bo i egen bolig så lenge som mulig.

Hva gjør vi?

Vi jobber med praktisk bistand og opplæring, som er et individuelt tilpasset tilbud til brukere ved bofellesskapet som er avhengig av bistand i hverdagen på grunn av funksjonshemming.

Tjenestens innhold

 • Botrening /boveiledning
 • Individuell bistand etter behov
 • Oppfølging/ administrering av medisinsk behandling i samarbeid med lege
 • Administrering av medisin etter legens forordning
 • Enkel sårbehandling
 • Enkel matlaging
 • Nødvendig innkjøp og ærend
 • Hjelp/tilrettelegging under måltid
 • Bistand ved personlig hygiene, på - og avkledning
 • Bistand v/ lege –og tannlegebesøk
 • Opprettholde/ vedlikeholde funksjonsnivået i samarbeid med fysioterapeut
 • Bistand i utarbeidelse av individuell plan
 • Hjemmehjelp miljøarbeider som gir bistand ved rengjøring av leilighet- i hovedsak hver 14.dag, sengeskift og klesvask

Hva koster det?

2023 - Helse og omsorg - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene
Grunnlag Pris pr. time kr.
Under 2 G 105,-
Mellom 2 og 3 G 148,-
Mellom 3 og 4 G 215,-
Mellom 4 og 5 G 273,-
Over 5 G 303,-
Til toppen