Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort)

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort)

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord-Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.

Last ned og fyll ut følgende skjema for å søke om TT-kort

Søknad om TT-kort sendes kommunen:
Grong kommune
Postboks 162
7871 Grong
 
Det tas opp nye brukere 6 ganger hvert år.
Søknadsfrister og tildeling
Søknadsfrist Tildeling
15.november 1.januar
15.januar 1.mars
15.mars 1.mai
15.mai 1.juli
15.juli 1.september
15.september 1.november

 

Alle godkjente brukere får tilsendt et personlig elektronisk kort som hvert halvår fylles opp med det beløp som er tildelt. Det gis et fast grunnbeløp til alle brukere. Det gis videre tillegg for de med lang avstand fra heimen til kommunesentre og det gis ekstra tillegg til brukere med behov for spesialbil. Beløpene fastsettes i fylkeskommunens årlige budsjett.
 
For nærmere info se Retningslinjer og Brukerhefte.
Kortet gjelder i hele landet og turens lengde begrenses kun til gjenstående beløp på kortet. 
 

Når du har fått tildelt TT-kort - Les retningslinjene og brukerheftet

Brukerhefte forteller deg hvordan du skal benytte TT-kortet. Skriv det gjerne ut slik at du har det lett tilgjengelig.
 

Mer informasjon om tjenesten

Mer informasjon om søknadsskjema, retningslinjer, legeærklæring og brukerhefte er tilgjengelig via trondelagsfylke.no's egne nettsider.
 
Korttjenesten administreres av Rogaland taxi. Brukerne har tilgang til deres tjenester 24 timer i døgnet via telefon, sms og egen brukerside på nettet.
Til toppen