Grong bygdemuseum

Grong bygdemuseum ligger på Bergsmo med skiltet avkjøring fra fylkesveg 760. Museet er ubemannet, men dersom ønske om omvisning så kan det ordnes på bestilling. Ta kontakt med Grong kommune på tlf. 74 31 21 00.

Museet er et typisk bygdemuseum med tradisjonelle bygninger som hørte til på gårdene før i tida. På Grong Bygdamuseum står Bergsmolåna, Ferjemannstu, stabbur, bakerhus, smie og et båtbyggerverksted. 

Galleri fra bygdadagen 2016

Bergsmolåna viser hvordan hovedbygningen på en gård i Grong har vært innredet og utstyrt før i tiden. Det søkes bevart blant annet møbler, husgeråd, inventar, redskaper, verktøy av antikvarisk og kulturhistorisk verdi. Første del av Bergsmolåna ble bygd i 1833 og bestod av kjøkken, gang og to stuer i første etasje og loft i andre etasje. Siden ble den påbygd to kammers og kjøkken mot vest og kjøkken mot øst. Låna har i tillegg til å være bolig for gårdens folk, også hatt andre funksjoner. Den har vært brukt til skolestue, kontor for trygdekasse, elektrisitetsverk, sykestue og skysstasjon. Tre hester befant seg fast på gården, noen ganger ble det leid hester i tillegg. En gang kunne man telle 20 hester på gården. Det var Li–byggene som var ute på handel. Det var liv og røre på gården i gamle dager. Fra 1901 – 1952 bodde distriktslegene i "Doktorstua" som var på Bergsmogården. Gårdens folk hadde også ansvar for doktorskyssen den tida det ble kjørt med hest.

I 1988 kjøpte kommunen Gudmund Mælens samlinger som bestod av ca. 300 gjenstander, slik at museet nå i alt består av ca. 1030 registrerte gjenstander. I 1986 fikk museet overta et stabbur fra Ola Moe. Buret hadde stått på Rosten. I 1989 ble "Ferjemannstu" flyttet fra Mediå til museumsområdet. Flere opplysninger om disse bygningene er notert på tavlen i buret og i gangen i "Ferjemannstu". Bakerhus ble oppført i 1990. I bakerhuset er det ovn etter gammel mattradisjon. Sommeren 1993 ble det oppført smie. Den er tømret av gammelt tømmer, med utvendig bordkledning. Smia ble ferdig og tatt i bruk på bygdadagen i 1994. Deler av låven er også leid av museet til utstillingsmagasin av landbruksrelaterte gjenstander. 

Tradisjonelt så er det to store arrangementer på museet i løpet av året. Bygdadagen bruker som oftest å være første lørdag i september i samarbeid med lag og foreninger. Det er en familie- og aktivitetsdag med aktiviteter for både barn og voksne. I desember bruker det være Julsjau ei helg i samarbeid med Bergsmo uviklinglsag og Bergsmo grendelag, med diverse boder med salg av husflidsprodukter, mat osv, og aktiviteter.  

Følg Grong bygdemuseum på Facebook

Link til Distriktsseksjonens side om Grong Bygdamuseum

Grong bygemuseum består av følgende personer:

Grong bygdemusem
Medlemmer
Leif Johannes Sklett (leder)
Inge Kjærstad (nestleder)
Jon Inge Eidem
Svein Vikestad
Kirsten Joveig Gartland
Brit Formo.
Vara
Karin Nordstad
Audun Fiskum
Torbjørn Østerås

 

 

Artikkelliste