Eiendomsskatt

Alminnelig eiendomsskattesats er vedtatt til 7 promille for 2022. For bolig- og fritidseiendommer er satsen satt til 4 promille.

Nyttig informasjon om takstering:

Artikkelliste