Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Grong kommune innførte eiendomsskatt i hele kommunen fom. 2010. Før den tid var det kun verker og bruk som betalte slik skatt. Kommunestyret vedtok i desember 2018 promillesatsene for 2019. Kommunestyret har vedtatt å sette skattesatsen til 7 promille for alle eiendommer i Grong kommune. Selve eiendomsskattegrunnlaget er det samme i 2019 som det var i 2010 så fremt det ikke har skjedd endringer på eiendommen som har medført ny taksering. 
 
 
Mer informasjon om eiendomsskatten finner du i disse dokumentene:
 
 
Eiendomsskatten skrives ut sammen med de øvrige kommunale avgiftene i 4. terminer. Forfall 20.2, 20.5, 20.8 og 20.11.
 
Til toppen