Visma Expense

VismaNet ExpenseHer kan du registrere dine turer og reiseregninger digitalt. Dette systemet erstatter manuell håndtering av reiseregninger, og utlegg som har hatt på reisen din.

Visma Expense er ikke en app for å installere på telefonen. Du må logge inn på nettsiden.

Logg inn med e-postadressen du bruker på jobb. 
Gå til nettsiden for Visma Expense

Enkel manual for Visma Expense

Det er laget en kortfattet manual som viser de viktigste stegene.

Se manual for Visma Expense (PDF, 541 kB)

Hvordan fungerer løsningen