Tilskudd til tilpasning i bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din.

Hva kan man få tilskudd til?

 • Både enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen
 • Både leid og eid bolig

Hvem kan få tilskudd?

 • Husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen
 • Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

Hvordan kan jeg søke?

 

Søk tilskudd elektronisk

Hvilke dokumentasjon kreves for søknaden?

Følgende må medbringes til møte med kommunen:

 • Siste års selvangivelse
 • Lønnslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
 • Kopi av gyldig legitimasjon

Om aktuelt:

 • Dokumentasjon på annen type gjeld enn boliglån (billån, forbrukslån, etc)
 • Kjøpekontrakt/salgsoppgave
 • Dokumentasjon på annen inntekt
 • Festekontrakt
 • Dokumentasjon på alle utbedringskostnader
 • Andre dokumenter som kommunen anser som nødvendig for behandling av søknaden
 • Sosialrapport, legeerklæring eller annen dokumentasjon på husstandens særlig vanskelige situasjon

Hvor lang tid tar det å behandle søknaden?

Kommunen vil saksbehandle saken så fort som mulig og saksbehandlingstiden vil avhenge av sakens kompleksitet samt om kommunen har tilgjengelige tilskuddmidler.

Du kan klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.