Ledige stillinger

Slik søker du

På denne siden finner du alle stillinger hvor søknadsfristen enda ikke har utløpt.  Klikk på ønsket stilling for mer informasjon
Skulle siden være tom er det dessverre ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Benytt digitalt søknadsskjema for å søke

Gå til elektronisk søknadsskjema

 

Vi anbefaler Google Chrome som nettleser

Vi erfarer at det elektroniske søknadsskjemaet fungerer best ved bruk av nettleseren Google Chrome.
Den finnes både for Windows, Android og Apple-produkter. 

Kan din søknad unntas fra offentlig søkerliste?

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om å ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. 

Du vil bli varslet om ditt ønske om å unntas fra offentlig søkerliste ikke oppfylles.

https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25

Grong barne- og ungdomsskole søker en engasjert, faglig dyktig og utviklingsorientert undervisningsinspektør (st.nr. 24/20). 

Du er en leder som kan lede lærere, styrke lærerprofesjonen og administrere skolehverdagen. Du setter alltid elevens læring i fokus, er glad i utfordringer og er løsningsorientert.
Som en del av skolens lederteam vil du samarbeide tett med rektor og teamlederne. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være personaloppfølging, administrative oppgaver, lede ungdomsteamet, koordinering av det daglige undervisningstilbudet, internkontroll, noe undervisning, og eventuelt andre oppgaver etter rektors bestemmelse.
 

Søknadsfrist: 1. oktober 2020

 

Søk stilling

Miljøarbeidertjenesten består av et bofellesskap med 7 beboere samt avlastningsboliger til familier med barn med særskilte behov.
Nå søker vi en engasjert avdelingsleder/fagleder i 100% fast stilling (st.nr. 25/20).
 

Søknadsfrist: 30. september 2020

 
Nå søker vi sykepleiere og helsefagarbeidere til følgende stillinger: 
  • 100 % fast stilling som sykepleier.  Dette er en delt stilling med arbeid både på sykeheimen og i hjemmetjenesten. Turnus med arbeid hver 3.helg. 
  • 2 x 62,44% fast stilling som sykepleier på natt ved institusjonsbasert omsorg. Turnus med arbeid hver 3. helg.
  • 2 x 75% vikariat som helsefagarbeider ved institusjonsbasert omsorg til og med 01.09.2021.

Søknadsfrist: 30. september 2020

Søk stilling

Brannkonstablene blir utkalt ved branner/ulykker etter behov. Det er ca. 8 øvelser à 3 timer pr. år med møteplikt. Brannkonstabelen er uten fast vaktordning, men har plikt til å bære radio.

 

Søk stilling

Søknadsfrist: 1. oktober 2020

Til toppen