Ledige stillinger

Slik søker du

På denne siden finner du alle stillinger hvor søknadsfristen enda ikke har utløpt.  Klikk på ønsket stilling for mer informasjon
Skulle siden være tom er det dessverre ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Benytt digitalt søknadsskjema for å søke

Gå til elektronisk søknadsskjema

Kan din søknad unntas fra offentlig søkerliste?

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om å ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. 

Du vil bli varslet om ditt ønske om å unntas fra offentlig søkerliste ikke oppfylles.

https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25

NAV Indre Namdal betjener innbyggere i Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Grong kommune, til sammen ca. 5000 innbygger. NAV kontoret er betjent i hver kommune. NAV Indre Namdal består av ca. 12 årsverk med statlige og kommunalt ansatte. NAV sine overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser.

NAV Indre Namdal har ledig 40 % stilling som sosionom ved kommunale tjenester med snarlig tiltredelse. Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Grong har inngått vertskommunesamarbeid om de kommunale tjenestene i NAV, med Grong kommune som vertskommune. Du blir derfor ansatt i Grong kommune, men stillingen har oppmøtested i Lierne.

Søknadsfrist

31. juli 2020

Søk stilling

Vi søker vikar med mulighet for fast ansettelse. Stillingen er en 100% stilling innen drift av vei, vann og avløpsanlegg (st.nr. 18/20). Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist

7. august 2020

 

Søk stilling

Flyktningetjenesten i Grong kommune søker programrådgiver i 70% midlertidig engasjement med mulighet for fast tilsettelse.

Vikariatets lengde er fra 01.09.20 – 01.09.21.

Programrådgiver har ansvar for rådgivning i Introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger.

Søk stilling

Søknadsfrist

20. juli 2020

Til toppen