Ledige stillinger

Slik søker du

På denne siden finner du alle stillinger hvor søknadsfristen enda ikke har utløpt.  Klikk på ønsket stilling for mer informasjon
Skulle siden være tom er det dessverre ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Gå til elektronisk søknadsskjema

Om ledige stillinger

Ved oleie- og omsorgsavdelingen er følgende stilling ledig:

 • Helsefagarbeider i 100% fast stilling, med turnusarbeid hver 3. helg.
  De må påregnes å jobbe på flere avdelinger.

Søknadsfrist: 7. mai 2021

Søk stilling

Ved Grong sykeheim er det ledig stilling som:

 • Sykepleier i 62,44% stilling. 
  Stillingen er på natt og med arbeid hver 3. helg.

Søknadsfrist: 7. mai 2021.

Søk stilling

I helse og omsorg har vi flere ledige stillinger med arbeid hver 3. helg.

Arbeidssted både ved sykeheimen og hjemmebasert tjeneste.
Vi oppfordrer sykepleie-/vernepleiestudenter og helsefagarbeidere til å søke.

Søknadsfrist: 7. mai 2021.

Søk stilling

Miljøarbeidertjenesten har ledig stilling som:

 • Vernepleier/sykepleier i 100% fast stilling, med turnus hver 3. helg.
  Tiltredelse 1. september 2021.

Søknadsfrist: 7. mai 2021.

Søk stilling

SFO ved Grong barne- og ungdomsskole har ledig:

 • Eventuelt andre stillinger som måtte bli ledige i forbindelse med oppstart skoleåret 2021/2022

Søknadsfrist: 25. april 2021.

Søk stilling

SFO ved Grong barne- og ungdomsskole har ledig:

 • Inntil 2 x 40% faste stillinger som fagarbeider ved Regnbuen SFO

Søknadsfrist: 25. april 2021.

Søk stilling

Lærer ved Harran oppvekstsenter

 • 100% fast stilling, lærer på 1. - 7. trinn.

Søknadsfrist: 25. april 2021.

Søk stilling

Lærer ved skolene i Grong:

 • Eventuelt andre stillinger som måtte bli ledige i forbindelse med oppstart skoleåret 2021/2022.

Søknadsfrist: 25. april 2021.

Søk stilling

Lærer ved Grong voksenopplæring:

 • Inntil 30% fast stiling

Søknadsfrist: 25. april 2021.

Søk stilling

Lærer ved Grong barne- og ungdomsskole:

 • 600% vikariatstillinger som lærer på 1. - 10. trinn.

Søknadsfrist: 25. april 2021.

Søk stilling

Til toppen