På denne siden finner du alle stillinger hvor søknadsfristen enda ikke har utløpt.  Klikk på ønsket stilling for mer informasjon
Skulle siden være tom er det dessverre ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Ledige stillinger
Publisert 31.10.2019

INDRE NAMDAL BARNEVERN OG PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE

Indre Namdal barnevern- og PPT er en samorganisert  interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Lierne og Snåsa. Grong kommune er vertskommune. Barneverntjenesten og PPT er samorganisert med felles administrativ leder og fagledere for PPT og barnevern.

Vi søker vikariat som pedagogisk rådgiver frem til 31.12.2020

Arbeidsgiver: Indre Namdal barnevern – og pedagogisk/psykologisk tjeneste
Stillingstittel: Pedagogisk psykologisk rådgiver
Sted: Indre Namdal
Varighet: 100% vikariat frem til 31.12.2020
Søknadsfrist: 21. november 2019

Søk stillingen

Arbeidsoppgaver

 • Utredning/kartlegging, rådgivning og veiledning i et helhetlig perspektiv knyttet til barn, unge og voksne innenfor fagområdet
 • Stillingen innebærer stor grad av selvstendig arbeid, i tillegg til teamarbeid/nettverksarbeid
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver
 • En god del reisevirksomhet må påregnes, selv om mye foregår på VK (videokommunikasjon)

Vi søker en person som har/er:

 • Relevant utdanning innen spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi eller tilsvarende, fortrinnsvis på masternivå
 • God kunnskap om grunnleggende læring og kunnskapsanvendelse
 • Veiledningskompetanse
 • God kompetanse og erfaring fra barnehage- og/eller skolesektor er ønskelig
 • God digital kompetanse

Personlige egenskaper:

Du må evne å ta initiativ, håndtere stress på en god måte,  arbeide selvstendig, strukturert og målrettet. Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsferdigheter er viktig. Personlig egnethet vektlegges. Du må også ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og være utviklings- og løsningsorientert.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Vi tilbyr:

Varierte arbeidsoppgaver, mulighet for veiledning i samhandling med de andre ansatte. Deltakelse i spennende interkommunalt samarbeid og tverrfaglig arbeid i team med andre faggrupper. Lønn etter avtale. Attraktiv pensjonsordning, med 2 % pensjonsinnskudd.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. Det kreves innlevert politiattest før tiltredelse.

Minimum to referanser må oppgis i søknad.

Har du spørsmål om stillingen

Kontakt avdelingsleder Trine Gartland Gåsbakk, 97198970 eller fagleder Irene Opdal, tlf 953 68 882.

 

Publisert 30.10.2019

INDRE NAMDAL BARNEVERN OG PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE

Indre Namdal barnevern- og PPT er en samorganisert  interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Lierne og Snåsa. Grong kommune er vertskommune. Barneverntjenesten og PPT er samorganisert med felles administrativ leder og fagledere for PPT og barnevern.

 

Vi søker tiltaksarbeider i barnevernstjenesten

Arbeidsgiver: Indre Namdal barnevern – og pedagogisk/psykologisk tjeneste
Stillingstittel: Tiltaksarbeider
Sted: Indre Namdal
Varighet: 100% fast
Søknadsfrist: 21. november 2019

Søk stillingen

Arbeidsoppgaver

 • Tiltaksarbeid
 • Arbeid direkte med foreldre og barn
 • Metodisk veiledning og tilrettelegging overfor barn og foreldre
 • Mye og nært samarbeid med saksbehandler i barneverntjenesten
 • Skriftlig evaluering og rapportering

Vi søker en person som har/er:

 • Relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå
 • Foreldreveiledningskompetanse
 • Erfaring fra samme type eller lignende arbeid er ønskelig, gjerne erfaring fra barnevernfaglig arbeid
 • Gode relasjonelle ferdigheter, analytisk og handlingsorientert
 • Løsningsorientert med gode samarbeidsevner
 • Er fleksibel og kan tilpasse arbeidstiden 

Personlige egenskaper:

Du må evne å ta initiativ, håndtere stress på en god måte,  arbeide selvstendig, strukturert og målrettet. Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsferdigheter er viktig. Personlig egnethet vektlegges. Du må også ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og være utviklings- og løsningsorientert.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Vi tilbyr:

Varierte arbeidsoppgaver, mulighet for veiledning i samhandling med de andre ansatte. Deltakelse i spennende interkommunalt samarbeid og tverrfaglig arbeid i team med andre faggrupper. Lønn etter avtale. Attraktiv pensjonsordning, med 2 % pensjonsinnskudd.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. Det kreves innlevert politiattest før tiltredelse.

Minimum to referanser må oppgis i søknad.

 

Har du spørsmål om stillingen

Kontakt avdelingsleder Trine Gartland Gåsbakk, 97198970 eller barnevernleder Bente Jakobsen, tlf 91 00 29 90.

 

Publisert 30.10.2019

INDRE NAMDAL BARNEVERN OG PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE

Indre Namdal barnevern- og PPT er en samorganisert  interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Lierne og Snåsa. Grong kommune er vertskommune. Barneverntjenesten og PPT er samorganisert med felles administrativ leder og fagledere for PPT og barnevern.

 

Vi søker barnevernskonsulent

Arbeidsgiver: Indre Namdal barnevern – og pedagogisk/psykologisk tjeneste
Stillingstittel: Barnevernskonsulent
Sted: Indre Namdal
Varighet: 100% fast
Søknadsfrist: 21. november 2019

Søk stillingen

Arbeidsoppgaver

Hovedansvar for fremdrift i enkeltsaker med saksbehandling og oppfølging etter Lov om barneverntjenester. Arbeidet medfører stor grad av kontakt med brukerne: barn/ungdom, foreldre/foresatte, private og offentlige samarbeidsparter.  

Vi søker en person som har:

 • Relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom
 • Relevant erfaring fra saksbehandling i barnevernsarbeid i førstelinje
 • Kjennskap til fagprogrammet Familia
 • Kompetanse og erfaring med barnevernloven og forvaltningsloven
 • Erfaring med å legge frem saker i rettssammenheng

Personlige egenskaper:

Du må evne å ta initiativ, håndtere stress på en god måte,  arbeide selvstendig, strukturert og målrettet. Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsferdigheter er viktig. Personlig egnethet vektlegges. Du må også ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og være utviklings- og løsningsorientert.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Vi tilbyr:

Varierte arbeidsoppgaver, mulighet for veiledning i samhandling med de andre ansatte. Deltakelse i spennende interkommunalt samarbeid og tverrfaglig arbeid i team med andre faggrupper. Lønn etter avtale. Attraktiv pensjonsordning, med 2 % pensjonsinnskudd.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. Det kreves innlevert politiattest før tiltredelse.

Minimum to referanser må oppgis i søknad.

Har du spørsmål om stillingen

Kontakt avdelingsleder Trine Gartland Gåsbakk, 97198970 eller barnevernleder Bente Jakobsen, tlf 91 00 29 90.