Slik søker du

Slik søker du

På denne siden finner du alle stillinger hvor søknadsfristen enda ikke har utløpt.  Klikk på ønsket stilling for mer informasjon
Skulle siden være tom er det dessverre ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Gå til elektronisk søknadsskjema

 

Kort om Grong kommune

Grong kommune ligger sentralt i Namdalen i Trøndelag, langs E6, ca. 20 mil nord for Trondheim. Gjennom kommunen renner den kjente lakseelva Namsen, og ved foten av Geitfjellet finner du Bjørgan alpint- og skianlegg.

I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og folkehøgskole.

Næringslivet har hatt god vekst både innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv, og området er kjent for det gode laksefiske i Namsen og Sanddøla.

I Grong finnes det en rekke aktivitetsmuligheter både sommer og vinter, noe som gjør at det er et variert tilbud for både fastboende og tilreisende. Grong kommune har et aktivt organisasjonsliv, bl.a innenfor idrett, teater/revy og musikk.

Grong kommune søker en ny prosjektmedarbeider i 100% stilling, som i samspill med hele organisasjonen, skal arbeide for å generere prosjekter som kan gi en videreutvikling av vår organisasjon og våre tjenester.  Vi opplever at flere og flere statlige midler er prosjektbasert og må søkes ut.  Det pågår kontinuerlige endringsprosesser for å tilpasse organisasjon og tjenester til nye utfordringer.  Ulike prosjekter kan gi positive bidrag i den sammenheng og Grong kommune vil derfor være aktive og på ballen. Vi søker derfor etter en engasjert prosjektmedarbeider for å videreutvikle Grong kommune og våre tjenester.

Som person bør du drives av å se mulighetene for utvikling av vår organisasjon og tjenester, samtidig som du er strukturert og har oversikt over alternative prosjektmuligheter. Din hovedoppgave vil være å koordinere arbeidet med å utvikle søknadsporteføljen for hele organisasjonen. Du vil arbeide tett med våre avdelingsledere og fagpersoner. I det prosjektfaglige, arbeider du da på tvers i hele organisasjonen. Dette er en jobb for deg som er utviklingsorientert og resultatfokusert.

Stillingen er en 3-årig prosjektstilling. Prosjektet har en klar ambisjon om å gjøre stillingen selvbærende økonomisk.

Søknadsfrist: 1. mars 2023

Søk stilling

Ved Grong barne- og ungdomsskole er følgende stillinger ledig:

  • 100 % midlertidig stilling som lærer på 4 – 10.trinn
  • Tilkallingsvikar

Søknadsfrist: 1. februar 2023

Søk stilling

Grong kommune søker avdelingsleder kommunalteknikk med hovedarbeidsoppgaver drift og investeringer innenfor vei, vannforsyning og avløpsbehandling.

Søknadsfrist: 3. februar 2023

Søk stilling

Til toppen