Råd og informasjon om koronavirus - Grong kommune

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.

Gå til oversikten over våre artikler angående koronaviruset

Ledige stillinger

Slik søker du

På denne siden finner du alle stillinger hvor søknadsfristen enda ikke har utløpt.  Klikk på ønsket stilling for mer informasjon
Skulle siden være tom er det dessverre ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Benytt digitalt søknadsskjema for å søke

Gå til elektronisk søknadsskjema

Kan din søknad unntas fra offentlig søkerliste?

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om å ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. 

Du vil bli varslet om ditt ønske om å unntas fra offentlig søkerliste ikke oppfylles.

https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25

Grong kommune har for tiden ledig 70% fast stilling som renholder ved kommunens bygg.
Arbeidstid fortrinnsvis på dagtid. Det kan være aktuelt med jobb på flere av kommunens bygg, hvis interne forflytninger gjør at dette blir aktuelt.

Søknadsfrist

25. mai 2020

Søk stilling

Ved miljøarbeidertjenesten, bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i Grong kommune, er det ledig stilling som vernepleier/sykepleier (st.nr. 13/20).

Søknadsfrist: 20. mai 2020

Søk stilling

Grong kommune søker etter avlastere for barn med spesielle behov. Barna er i alderen 4 til 10 år. Avlastning gis til foreldre og foresatte som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
Det søkes spesifikt etter personer som kan arbeide i turnusordning. Avlastningen vil skje i hjemmet og i tilrettelagt bolig. Avlaster må være over 18 år.
 

Søknadsfrist

Snarlig tiltredelse. Søknadsfrist: 5.mai
 

Hvordan søke

NB! På denne stillingen søker man ved å sende inn e-post til Grong kommune.
Normal så benytter man et digitalt skjema.
 
Til toppen