Vakttelefoner

Nødnummer og viktige telefonnummer

Legevakt: 116 117

Felles nummer for hele Norge - du kobles til nærmeste legevakt
Legevakta er lokalisert i samme bygning som sykeheimen. 

Lokalt politi i Grong

Politikontakt Birger Håpnes, 994 94 736

Nødnummer

 • 110 - Brann
 • 112 - Politi
 • 113 - Ambulanse
   

Kommunale enheter

 • Barnevern (Indre Namdal barnevernstjeneste) og PPT -  910 02 990
 • Hjemmesykepleien - 971 12 035
 • Grong sykehjem:
  - Avdeling Nordlyset: 916 63 204
  - Avdeling Solsia: 917 09 610
  - Avdeling Utsikten: 917 32 655
 • Teknisk vakt Grong kommune -  915 27 501
 • Vakttelefon Boenhet for enslige mindreårige (BEEM): 901 52 321 
 • Vakttelefon elgjakt (skadeskutt vilt) - 906 54082
 • Vakttelefon fallvilt (resten av året utenom jakta)- 902 51848
 • Koronatelefonen 948 14 481

Andre enheter

 • Veterinærvakt (Grong Dyreklinikk AS) - 74 33 21 00
 • Veterinærvakt Lierne - 906 56 489

 

Psykososial krisegruppe i Grong kommune

Ring  907 57 830  

 

Psykososial krisegruppe
Navn Profesjon Mobil
Lena Krane Leder krisegruppa 917 68 252
Berit C Fiskum Klinisk Sosionom 911 21 641
Odd Magne Lund Rektor 977 85 366
Aina T Sellæg Sosionom 922 21 417
Birger Håpnes Politikontakt 994 94 736
Hanne-Lise Solum Sykepleier 74 31 22 20
Marit H. Kjøglum Spesialsykepleier 918 90 232
Til toppen