Vakttelefoner

Nødnummer

Lokalt politi i Grong

Politikontakt er Ingvill Løvoll, 400 39 053

Helse og omsorg

Felles nummer for hele Norge - du kobles til nærmeste legevakt.
Legevakta er lokalisert i samme bygning som sykeheimen. 

Barnevern

Barnevernet har beredskap 24 timer i døgnet, hele uka og hele året gjennom

 • Telefon til ekspedisjon Indre Namdal barnevernstjeneste og PPT, dagtid 09:00 - 15:00: 74 31 21 00
 • Barnevernvakta: 489 55 599

  Åpningstid barnevernvakta:
  • Fredag kl 15.00 til mandag kl 08.00.
  • Ukedager kl 15.30 til kl 08.00.
  • Helligdager døgnåpent (kl. 00.00 - kl.24.00).

Beredskap vei, vann og avløp

Viltvarsling

Påkjørsel av vilt skal meldes til politiet: 02800

 • Vakttelefon elgjakt (skadeskutt vilt): 906 54 082
 • Vakttelefon fallvilt (resten av året utenom jakta): 902 51 848

Veterinærvakt