Råd og informasjon om koronavirus - Grong kommune

Nye retningslinjer innført fredag 6. nov. 2020.

Gå til oversikten over våre artikler angående koronaviruset

Grong sykeheim

Grong sykeheim

Grong Sykeheim ligger i Helse og omsorgstunet. Det er flotte utearealer med en godt tilrettelagt sansehage. Sykeheimen tilbyr lyse og trivelige enerom. Vi har eget kjøkken og vaskeri.

Besøksdresse:

Blåklokkevegen 16
7870 Grong

 

Fakta om sykeheimen:

 • 38 langtidsplasser
 • Skjermet avdeling med 15 plasser
 • 1 rom for kommunal akutt hjelp ( KAD)
 • 5 rom til bruk for korttidsopphold, avlastning, rehabilitering

Typer opphold

Sykeheim - Oppholdstyper

 

Hva koster det?

Helse og omsorg - Betalingssatser Grong sykeheim
Tilbud Pris
Avlastning Gratis
Kommunal akuttdøgn (KAD) Gratis
Dag eller nattopphold Kr. 77,-
Korttidsopphold Kr. 147,- pr. døgn
Langtidsopphold Se note 1

 

Note 1 - Utfyllende informasjon om langtidsopphold

Prisen for en langtidsplass beregnes ut  ifra din grunnpensjon fra Folketrygden og din inntekt etter skatt. Generelt gjelder følgende:
 • 75% av grunnpensjon
 • 85 % av tilleggspensjon og renteinntekter

 

Søk plass

Plass søkes ved å fylle ut et skjema i papirformat. Klikk på linken Søk sykeheimsplass og fyll ut skjemaet manuelt.

Søk sykeheimplass

 

Ledelse

 • Pleie og omsorgsleder, Marit Aarlie
 • Avdelingssykepleier, Ann-Mari Linmo

 

Avdelinger

Sykeheim - Avdelinger

Kompetanse

Vi har god dekning av fagpersonell. Det jobbes etter prinsippet om primærsykepleie. Dvs. at alle pasienter får sin faste kontaktsykepleier som de kan forholde seg til. Vi har tilsynslege 5 dager i uke. Det er tilbud om fysioterapi etter behov.

Tilbud

 • Fotterapeut
 • Sansehage
 • Formidling av frisør
 • Felles trim med fysioterapeut

Aktiviteter

Mange frivillige lag og organisasjoner er jevnlig innom og tilbyr forskjellige aktiviteter som sang, musikk, bingo og besøkstjeneste. Ukentlig andakt. Vi arrangerer i egen regi konserter, og andre aktiviteter og underholdning. Det er jevnlig klessalg.

 

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong  kommune

Gå til Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong  kommune

Til toppen