Velkommen til Familiebasen

Familiebasen er en samorganisering av helsestasjon, skolehelsetjeneste, psykisk helse og rusarbeid.

Hva tilbyr vi? 

Barn, ungdom og familier

Vi gir hjelp og veiledning til barn, ungdom og deres familie som har ulike utfordringer. Det kan for eksempel være samspillsvansker, skoleutfordringer, familierelasjoner, angstutfordringer, depresjon, søvnvansker o.l.

Vi er her for å gi deg støtte og veiledning i rollen som foreldre.

Psykiske helsetjenester

Vi tilbyr samtalebehandling og støttesamtaler til alle mennesker i alle aldersgrupper som opplever rus, psykiske eller psykososiale utfordringer i livet.

Opplever du milde og moderate psykiske vansker, rusproblematikk eller livskriser kan du ta kontakt med oss. Vi gir også tilbud til deg dersom du har behov for oppfølging knyttet til andre behandlingsforløp.

Pårørende

Tjenesten kan også være et tilbud til deg som er pårørende.

 

Hvem møter du?

Du kan møte sykepleier, barnevernspedagog, barnehagelærer, klinisk sosionom, psykologspesialist, helsesykepleiere, lege, fysioterapeut og jordmor. 
Familiebasen skal ha spesiell fagkompetanse i forhold til fagområdene barn og unges helse, psykisk helse og rus.

Hvordan komme i kontakt med oss

Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme i kontakt med oss.

Du kan kontakte oss direkte via vårt telefonnummer 94803158.

Du kan også komme i kontakt med oss gjennom å fylle ut en elektrisk kartlegging som vil hjelpe oss å tilby riktig hjelp. Trykk på knappen "Link til elektronisk kartlegging" under, og logg inn med BankID. Når du har logget inn vil du få et valg om å se en introduksjonsfilm som forklarer deg hvordan du skal gjennomføre kartleggingen. Når du har fullført kartleggingen vil vi i Familiebasen få et varsel om dette og vi tar kontakt med deg for videre oppfølging.

Link til elektronisk kartlegging 

 

Overordna mål for virksomheten

  • Familiebasen vil bidra til menneskets egen mestring av hverdagen.
  • Bidra til robusthet på individ- og systemnivå.
  • Vi vil løfte frem menneskets ressurser, kunnskap og forståelse – til å ha makt over eget liv.
  • Gjennom en samorganisering av våre tjenester har vi som mål å yte en god tjeneste til kommunens innbyggere innenfor de nevnte fagområder.

Nettsider

Disse nettsidene er gode og informative: 

Apper

  • SMART- Verktøykasse fra RVTS. Står for StressMestringsAktiviteter
  • Min plan- verktøy for å lage en strukturert plan for mestring
  • 10 smarte tips- til alle småbarnsforeldre, Stine Sofie stiftelse
  • Tankevirus - les mer om tankevirus-appen her.

 

Postadresse:

Familiebasen

Postboks 162, 7871 Grong