Familiebasen

Familiebasen

Hva er familiebasen? 

Familiebasen er en samorganisering av Helsestasjon, Psykisk helseteam og Ungdomsteam, og skal ha spesiell fagkompetanse i forhold til fagområdene barn og unges helse, psykisk helse og ungdom.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Familiebasen har kontorer på helsetunet via egen inngang i krysset ved Sundspetringen. 

 

 
 

Overordna mål for virksomheten:

  • Familiebasen vil bidra til menneskets egen mestring av hverdagen.
  • Bidra til robusthet på individ- og systemnivå.
  • Vi vil løfte frem menneskets ressurser, kunnskap og forståelse – til å ha makt over eget liv.
  • Gjennom en samorganisering av våre tjenester har vi som mål å yte en god tjeneste til kommunens innbyggere innenfor de nevnte fagområder.
Til toppen