Godkjente valglister

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 31. mars kl. 12. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget i din kommune. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.

Iht. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. Klagen sendes valgstyret i kommunen på den adressen som er oppgitt under.

Følgende valglister er godkjent:

  • Arbeiderpartiet
  • Høyre
  • Miljøpartiet De Grønne
  • Senterpartiet
  • SV – Sosialistisk Venstreparti

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn på kommunehuset i Grong.