Vann og avløp

Alle rør som går fra kommunale ledninger til bygninger på en eiendom er private vann- og avløpsanlegg. Ofte blir slike vann- og avløpsrør kalt private stikkledninger. Er det flere eiendommer tilknyttet en slik privat stikkledning, er det felles vedlikeholdsplikt.

Hva er en abonnent?

En abonnent er en person, bedrift, organisasjon e.l. som har inngått avtale med kommunen om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og hvor begge parter har forpliktelser.

Noen viktige punkter abonnenten har ansvar for

  • Å sikre at private vann- og avløpsanlegg blir installert og vedlikeholdt av godkjent foretak.
  • Å sikre byggets vannforsyning mot tilbakeslag til offentlig nett i henhold til gjeldende regler.
  • Å varsle om uregelmessigheter i forsyningssystemet.
  • Å være påpasselig med hva du heller/kaster i avløpet.
  • Å vite hvor egne stikkledninger går, og hvor disse er tilkoblet kommunal ledning.
  • Installasjon av avfallskvern er forbudt i Grong kommune

Hvem eier stikkledningene?

Det er boligeier selv som eier stikkledningene fra det kommunale ledningsnettet og til egen bolig. 

Husk dovett og fettvett

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rotter. Våtservietter og q-tips i do er heller ikke bra. Sjekk ut www.dovett.no og www.fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

Artikkelliste