Vannmåler

Installer vannmåler – betal for faktisk forbruk

Du betaler for det forbruket du har. Eiendommer som ikke har vannmåler betaler for et stipulert forbruk beregnet ut i fra boligens totale bruksareal (m2 x 1,2). Dette kan slå uheldig ut for ganske mange boligeiere. 
Er du usikker på om du skulle hatt vannmåler, ta kontakt med oss.

Anskaffelse, installasjon og gebyr for leie av vannmåler

 • Måleren er kommunens eiendom, og selve måleren betales av oss.
  Vi bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, dette ut i fra forbruket.
 • Du må selv betale for installasjon av vannmåler, og eventuelt flytting av vannmåleren. 
 • Installasjon av måler skal utføres av godkjent rørlegger i samsvar med gjeldende regelverk.
  Når installasjonen er ferdig vil vi, eller godkjent rørlegger, plombere vannmåleren.
 • Du betaler et årlig gebyr  for leie av vannmåleren. I gebyret inngår anskaffelse. kontroll, vedlikehold, utskifting og administrasjon. 
  I listen over priser og gebyrer, velg "Kommunale avgifter". Der finner du informasjon om kommunale avgifter for vann og avløp.
  Gå til siden for gebyrer

Hva må du gjøre?

 • Betale for installasjon av måler, og eventuelt flytting av måler.
 • Betale et årlig gebyr for vannmåleren.

Avlesing

 • Avlesning av vannmåler foretas én gang i året. 
 • Velger du å ikke melde inn ditt forbruk, vil vi stipulere ditt årsforbruk.

Hva må du gjøre?

 • Lese av måleren én gang i året, samt melde fra om dette til oss. 

Kontroll av måler

 • Vi skal ha adgang til måleren for inspeksjon og kontrollavlesing til varslet dato og tid.
  Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og utskifting.
 • Vi kan til enhver tid, eller etter skriftlig søknad fra deg, foreta kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesning på mer en fem prosent, foretas en justering av årsgebyret for fjoråret, og en eventuell utskifting av vannmåleren betales av oss.

Hva må du gjøre?

 • Ved installasjons av måler: Sørge for at den er lett tilgjengelig for avlesning eller utskifting.
 • Ved årlig avlesning: Sørge for at måler ikke er tildekket, slik at man kan foreta avlesning eller utskifting.