Grong demensforening - Årsmøte

Orienteringsdel

 • Avdelingsleder på sykeheimen, Marit Aarlie, orienterer om “Tilbud avlastning i kommunen”.
 • Daglige leder på dagsenteret, Hanne-Lise Solum, orienterer om tilbudet for hjemmeboende med sykdommen demens.

 

Frist for innsending av forslag

Forslag som ønsket behandlet på årsmøtet sendes Olav Bergsmoen innen 19. februar 2024

Sakliste

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Antall tlstedværende stemmeberettigede
 3. Vakg av møteleder og referent
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Styrets årsmelding for 2023
 6. Regnskap for 2023
 7. Innkomne forslag
 8. Årsplan 2024
 9. Valg
Dato
4. mars 2024
Tid
19:00 - 21:00
Sted
Grong frivilligsentral

Arrangør

Grong demensforening

Kontakt

Olav Bergsmoen