Civis - Vår innbyggerapp

Hvordan bruke appen?

Appen krever ingen innlogging.

Velg selv dine interesseområder

Appen er bygd opp slik at noe informasjon får alle, og noe informasjon kan du selv velge å motta. En form for abonnement, og den er gratis.

Du som innbygger skal selv velge dine interesseområder. På den måten unngår du å få masse informasjon om ting som ikke interesserer deg.

Last ned og klargjør for første gangs bruk

 1. Last ned appen i Google Play eller App Store
 2. Åpne appen, og ved oppstart første gang, under:
  1. direkte kontakt à Velg gul pil.
  2. personlige valg à Velg gul pil.
  3. rettet kommunikasjon à Velg gul pil.
  4. valg av land. Norge er forhåndsvalgt à Velg gul pil.
 3. Velg kommuner: Velg Grong kommune, deretter gul pil.
 4. Velg ønskede kategorier, deretter gul pil.
 5. Velg ønskede områder. Vi har kun ett område pr. i dag: "Hele kommunen". Velg deretter gul pil.
 6. Alt er på plass. Velg Fortsett, for å komme til forsiden.

 Selvbetjening

I nedre hjørne i appen er det en knapp "Selvbetjening".
Her finner du informasjon som er statisk, og som bringer deg videre til tema vi mener er mest aktuelle.

Har du forslag til tema som burde være her?

Gi oss tips ved å sende e-post til postmottak@grong.kommune.no.​​​​​​​