Aktuelt

Det er i dag 18.3.2020  avklart at foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt pga. Corona utbrudd. Dette vil praktisk bli ordnet ved fratrekk på kommende faktura for april måned. Faktura for mars er allerede utsendt og skal betales som normalt.

 

Tilbakebetaling: Vi vil følge nasjonale retningslinjene i forhold til tilbakebetaling og vil fortløpende legge ut mer informasjon om dette. 

Kommunens barnehager og SFO er stengt, i første omgang frem til 29. mars.

For alle øvrige fakturaer fra Grong kommune så tar du i utgangspunktet kontakt med Siv Granamo Strømsmo på tlf. 947 92 636. Er ikke hun tilstede så kan henvendelsene skje til Grethe Ness Formo på tlf. 909 32 741 eller Tone Røttesmo på tlf. 947 91 659.

Det er mange som reagerer med uro på Korona-pandemien. Det er normalt og riktig å kjenne på bekymring i en slik tid. Alle som er sårbare for stress kan oppleve en økt aktivering og bli engstelige, irritable og opptre mindre rasjonelt enn ellers.

Informasjon om krisepakken

Korona-viruset, og lock-down som følge av dette, har skapt en meget spesiell situasjon, og krevende tider for næringslivet. Flere har opplevd å få forbud mot yrkesutøvelse i løpet av timer, mens andre opplever omsetningssvikt.
Denne artikkelen er en oppsummering av krisepakken til Stortinget.

Har du problemer med å betale kommunale fakturaer til rett tid så er det viktig at du tar kontakt med oss.

Dersom betalingsutsettelse gjelder fakturaer for husleie så tar du kontakt med Anett Sundvik på tlf. 913 30 641.

For alle øvrige fakturaer fra Grong kommune så tar du i utgangspunktet kontakt med Siv Granamo Strømsmo på tlf. 947 92 636. Er ikke hun tilstede så kan henvendelsene skje til Grethe Ness Formo på tlf. 909 32 741 eller Tone Røttesmo på tlf. 947 91 659.

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Eller er du under utdannelse? Bor du i Grong, da ønsker vi at du registrerer deg her.  

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg. 

Råd til befolkningen

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

  • Ikke oppsøk legekontoret dersom du har luftveissymptomer.
  • Ring koronatelefon 948 14 481 dersom du har symptomer og spørsmål
  • Ring Grong legekontor 74 31 22 00 ved henvendelser angående vanlig legetime. Fastlegen vil vurdere om du får time på legekontoret, eller om du får tilbud om telefonkonsultasjon.

For å bremse smittespredning stenges kommunehuset og NAV for besøk inntil videre. 
Oppgaver og funksjoner fortsetter som før.
Flere ansatte har hjemmekontor. Benytt telefon og e-post for å komme i kontakt med ansatte.

Sentralbordet: 74 31 21 00
NAV: 55 55 33 33

 

Grong kommune har satt kriseledelse i forbindelse med koronaviruset. En rekke tiltak for å redusere fare for spredning av viruset iverksettes nå.
 

Etter å ha hatt jevnlige møter om koronasituasjonen med alle i kriseledelsen de siste dagene, formaliserer vi nå at kriseledelsen settes. 


Grong kommunes samleside for informasjon om koronaviruset

Samleside for informasjon om korona

  • Siste nytt - Informasjon av generell karakter.
  • Lokale tiltak - Hva gjør vi lokalt hos oss, og hvordan påvirker det deg. 
     

Dette er ett av tiltakene som kommunen innfører  for å hindre og begrense smitte av koronavirus.

Med besøkende menes:

  • Pårørende og omgangskrets til beboere
  • Frivillige hjelpere.
  • Andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Det er kun ved kritisk sykdom at besøk kan gjennomføres, men da etter avtale med ledelsen på institusjonen.

 

Til toppen