Råd og informasjon om koronavirus - Grong kommune

Nye retningslinjer innført fredag 6. nov. 2020.

Gå til oversikten over våre artikler angående koronaviruset

Aktuelt

Vi ønsker alle velkommen hjem til jul

Det er likevel nødvendig å minne om at du til enhver tid må følge anbefalingene fra folkehelseinstituttet.

Ta en koronatest før du reiser hjem

Vi ønsker at du tester deg der du bor, før du drar hjem. Om det ikke lar seg gjøre, er det fullt mulig å få tatt en test ved legekontoret i Grong. Avtal tid, og gjør det snarest mulig etter at du har kommet hjem. 
Ring korontatelefonen 948 14 481 for å avtal time.

 

Vi gjør oppmerksom på at mange saksbehandlere har hjemmekontor. For å gjøre avtale, kan du kontakte saksbehandler direkte, eller ringe servicekontoret på 74 31 21 00. 
 

Kommunehuset  

 • Julaften torsdag      24. desember - Stengt. 
 • Mandag       28. desember Kl. 10:00 – 14:00. 
 • Tirsdag 29. desember kl. 10:00 – 14:00.
 • Onsdag30. desember kl. 10:00 – 14:00.
 • Nyttårsaften torsdag 31. desember - Stengt. 

NAV: 

 • Julaften torsdag 24. desember: Stengt 
 • Mandag 28. desember kl. 11:00 – 13:00. 
 • Tirsdag 29. desember - Stengt. 
 • Onsdag 30. desember kl. 11:00 – 13:00. 
 • Nyttårsaften torsdag 31. desember - Stengt. 

Legekontoret: 

 • Julaften - torsdag24. desember kl. 08.00 – 12.00.
 • Mandag 28. desember kl. 10.00 – 14.00. 
 • Tirsdag 29. desember kl. 10.00 – 14.00. 
 • Onsdag 30. desember kl. 10.00 – 14.00. 
 • Nyttårsaften torsdag 31. desember kl. 10.00 – 12.00. 

Vakttelefoner 

 • Sosiale tjenester (krise):  tlf. 932 60 980 – Evy Anne Bergin. 
 • Teknisk vakt: 915 27 501. 
 • Legevakt utenom åpningstid: 116 117. 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Mer informasjon på Bufdir.no's egne nettsider

Søknadsfrist

4. desember 2019

Hvordan søke?

Gå inn på nettsiden til Bufdir.no

Søk om midler

 

Har du spørsmål?

Kontakt Wenche Moan Klykken, 401 07 205

Statens vegvesen skal i samarbeid med Grong kommune og Namsskogan kommune lage en detaljreguleringsplan for ny E6 på strekningen Fjerdingen - Grøndalselv, og ber om innspill til arbeidet.

Det er AtB som planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag fylke.

Som mobilitetsselskap skal AtB legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Kollektivtilbudet skal utvikles og presenteres sammen med blant annet sykkel, gange og delingstjenester.

Smittespredningen øker i samfunnet og regjeringen har kommet med nye nasjonale smittevernregler som alle må følge.

I Grong er det ingen nye smittetilfeller pr 06.11. Totalt siden mars har det vært 4 smittetilfeller i kommunen. Den siste registrerte var 31.10 som nå er friskmeldt.

Grong stenger ikke ned aktiviteter, men oppfordrer innbyggerne om å følge alle gode smittevernråd for å unngå smitte. Vi må ta vare på hverandre og vise solidaritet.

Kommunen jobber med forebyggende tiltak har beredskapsplan dersom nye smitteutbrudd skulle skje.

Kommunehuset:

Kommunehuset vil holde åpent for besøk, men ansatte som kan skal framover ha hjemmekontor.

Det betyr at dere må ta kontakt med saksbehandler dersom dere ønsker avtale.

Kontaktinformasjon til ansatte i Grong kommune

Du kan også kontakte servicekontoret på tlf. 74 31 21 00 eller via epost postmottak@grong.kommune.no

Arrangement:

Nasjonale regler:

 • Utlån til private sammenkomster kan ha maks 20 personer.
 • Maks 50 personer kan samles innendørs uten fastmonterte stoler.
 • Maks 200 personer kan samles innendørs med fastmonterte stoler.

Smittevernregler skal følges (avstand, hygiene osv.).

Kuben holdes fremdeles åpen, men vi må unngå at mange samles inne på en gang. Derfor blir det redusert kapasitet. Planlagte arrangement skal gjennomføres. Parallelle arrangementer skal unngås framover.

Smitteverntiltakene i Kuben er strenge og skal følges: 

Smitteverntiltak i Kuben

Sykeheimen

Foreløpig ingen nye tiltak, men de som ønsker å besøke beboere, må ta kontakt med avdelingen for å avtale tid. Har du symptomer må du være hjemme.

Koronatelefon: 948 14 481

Telefonen er åpen mellom klokken 08:00 og 15:30 fra mandag til fredag.

Lørdag, søndag og helligdager ringer du legevakt: 116 117.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er bekreftet at en person i Grong har testet positivt på Korona. Personen er satt i isolasjon. Det er gjennomført smittesporing. Nærkontaktene er kartlagt og kontaktet. Disse er satt i karantene.

For fire uker siden foreslo regjeringen en ny kompensasjonsordning for reiselivsnæringen. Nå kommer detaljene om hvordan ordningen blir og hvem som dekkes av den.

Les mer om ordningen på regjeringens nettsider

Staten har etablert en midlertidig ordning der bedrifter kan få tilskudd for å ta egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb. Formålet med ordningen er å redusere antallet som er permittert som en følge av virusutbruddet.

Les mer om ordningen på NHOs nettsider

På grunn av koronapandemien vil årets influensavaksinering gjennomføres etter smittevernreglene som gjelder i landet. 
Legekontoret vil gjennomføre vaksinering i kjelleren på kommunehuset. 

Frem til 1. desember er det kun mennesker i risikogruppen som får tilbud om vaksinering.

Tidspunkt for vaksinering:
Onsdag 28.oktober klokken 0900 til 1500 
Tirsdag 03.november klokken 1730 til 2100

Påmelding:
For påmelding ring 468 39 776. Telefonen er åpen tirsdag 20.oktober og onsdag 21.oktober. 

Følgende gruppe skal ta direkte kontakt med helsestasjon for vaksinasjon:
•    Barn som tilhører risikogruppen og husstandsmedlemmer til disse.
•    Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
•    Telefonnummer: 99168466 eller 94888604

 

Er du i risikogruppen og har en avtalt legetime i høst? Da kan du ta kontakt med legekontoret for å få influensavaksinen samtidig som du har legetime. 

 

Egenandel: 50 kroner
 

Til toppen