Informasjon om korona

  • Vaksinetelefonen: 468 37 571 – Åpen tirsdag - torsdag 08:00 - 15:30.
  • Smittesporingstelefonen: 904 17 405 – Åpen hverdager 10:00 -12:00.
  • Legekontoret:  74 31 22 00 – Åpen hverdager 09:00 - 11:00 og 13:00 - 15:00.

Link til samleside for informasjon om status 

 

Aktuelt

Det er registrert 10 stykker med positiv covid-19- test siden siste oppdatering den 12. januar. 

Det er et jevnt trykk på antall smittede og dette er forventet. Smittetrykket i noen av våre nabokommuner er høyt. Vi kan derfor forvente en økt smitte også i Grong fremover. 

Grong kommune sin kommunale kriseledelse (KKL), har i dag gått gjennom de nye tiltakene mot Covid som regjeringen presenterte 13.01.2022

Kommunen følger de nasjonale tiltak og anbefalinger som ble gitt. Her er det beskrevet lettelser overfor barn og unge, som gjør at flere aktiviteter kan gjenåpnes.
Du kan lese mer om det på Regjeringen letter på tiltakene - regjeringen.no

Samtidig videreføres det restriksjoner overfor voksne. Grong kommune må blant annet fortsatt drifte en del fra hjemmekontor, slik at innbyggere og andre oppfordres fortsatt til å bestille time for fysiske møter.

KKL har vurdert situasjonen i kommunen slik at vi anbefaler at barnehager, barne- og ungdomsskoler, og videregående skoler kan driftes på grønt nivå fra og med uke 3. Trafikklysmodellen skal benyttes aktivt, så kommunen vil følge situasjonen fremover og vurdere behovet for andre graderinger fortløpende. Raske endringer må påregnes alt etter som smittesituasjonen utvikler seg.

Kommunen vil også gjøre innbyggerne oppmerksomme på at TISK strategien nå er noe endret for «andre nærkontakter».
Les mer om dette på Endringer i TISK-strategien - regjeringen.no

Grong kommune vil fortsatt informere ut til innbyggerne så godt og jevnlig som mulig. Med de nye tiltakene er det forventet en økning i antall smittede. Etter anbefaling fra statlig myndighet, vil kommunen endre informasjonsinnholdet i noe grad. Konkret antall smittede, testede etc vil ikke bli rapportert, og heller erstattes av informasjon som kan hjelpe innbyggeren med å ta riktige valg. Slik informasjon vil i utgangspunktet bli presentert 1-2 ganger pr uke, med mindre status tilsier annet intervall.

Slik informasjon vil bli publisert på kommunens hjemmeside Koronaviruset - Grong kommune og kommunen sin Facebookside Grong kommune | Facebook

Grongtur 2020/2021 er nå avsluttet, og blant deltakerne har vi trukket 3 stk. verdikort på Intersport à kr. 1000,-.

De heldige vinnerne er Brit Randi Dolmseth, Stig Ove Bye og Jorund Tømmerås.

Det er 5 nye som har testet positivt på covid-19 siden siste oppdatering mandag 10. januar. 

En av de positive er elev på Grong barne- og ungdomsskole og en er elev på Grong videregåendeskole. Medelever anbefales testing med hurtigtest og fritidskarantene. De elevene det gjelder har fått beskjed gjennom skolen. 

Sykeheimen åpnes igjen. Alle beboerne på den aktuelle avdelingen har testet negativt. 

 

Vaksinasjon av barn i aldersgruppen 5 - 11 år med alvorlig grunnsykdom

FHI har utvidet rådene om koronavaksinasjon til også å gjelde barn i alderen 5 – 11 år med alvorlige grunnsykdommer.

Hvis du mener å ha barn som faller inn under denne kategorien, ber vi deg ta kontakt med din fastlege for vurdering.

Les mer om dette på FHIs nettsider: 
https://www.fhi.no/contentassets/589462f7fca04eb5abdc194fa447b47b/vaksinetilbud-til-barn-i-aldersgruppen-5-11-ar-med-alvorlig-grunnsykdom-.pdf        

Oppfriskningsdose for personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Personer over 18 år eller eldre med alvorlig svekket immunforsvar, og som tidligere har mottatt 3 doser som del av sin primærvaksinasjonsserie, vil kunne få oppfriskningsdose, som da vil bli deres dose nr. 4. Gjeldende anbefalt intervall mellom primærvaksinasjon og oppfriskningsdose er på 5 måneder.

Dem som mener de tilhører denne gruppen bes ta kontakt med sin fastlege for vurdering.

Hvem kan søke?
Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag fylke.

Søknadsfrist 1. februar 2022

All nødvendig informasjon finnes i lenken nedenfor:

Link til informasjon og søknadsskjema

Hva må du gjøre om du tester positivt på selvtest?

Tester du positivt på selvtest - gå umiddelbart i isolasjon og følg retningslinjer for smitte og isolasjon. 

  • Bestill ordinær PCR test via legekontoret tlf 74 31 22 00
  • Ring smittesporingsgruppa på tlf 904 17 405 for å varsle om positiv test.
    Nummeret er betjent mellom 10.00 og 12.00 på kontordager.

Om du har vært i områder med mye smitte

Om du har vært i områder med mye smitte, følg med på helsetilstanden din og vær oppmerksom på symptomer i 10 dager etter hjemkomst. Får du symptomer- test deg! 
Ved påvist koronasmitte skal den smittede gå i isolasjon. 

Informasjon om dette vil komme i løpet av formiddagen mandag 3. januar 2022.

Kommunen har begrenset med antall tester tilgjengelig, og må derav ta en status på dette før vi vet hvordan det skal gjennomføres. Skulle det vise seg å være for få selvtester, vil kommunen følge anbefalt prioritering fra Helsedirektoratet.

Link til Helsedirektoratets informasjon om prioritering av selvtester

Formannskapet i Grong vedtok 14. desember å legge vedlagte forslag fra kommunedirektøren på høring.
Endringen innebærer en utvidelse av antall løyper, fra ni løyper til elleve løyper.

Nye løyper:

  • Løype 10 - Nes til Nesådalsvegen ved Brusvatnet. Løypa er åpen når deler av løype fem nord for Nesåa er stengt.
  • Løype 11 - Fra Brusvatnet til Geitingvatnet

Frist for å sende inn uttalelse: 22.01.2022

 

Helsedirektoratet har laget en punktliste med snarveier slik at det blir enklere å finne den informasjonen du trenger 

Til toppen