Aktuelt

Brødrene Gjerde AS neste uke vil etablere nytt autovern i Spennmyrvegen og Reinsbakkan, samt skifte ut ødelagt autovern i Ravnklovegen.

Kartskisse over ny trase i forbindelse med utbedring av vei

Mandag 26.09.22 starter Veidekke med utbedring av eksisterende gang og sykkelveg langs FV7030 mellom gamle AK-maskiner og og Hallgotto.

Ifm dette arbeidet vil FV7030 bli innsnevret til 1 felt og lysregulert på en strekning på ca. 350m. Gang og sykkelvegtrafikken vil bli ledet inn på kjørefelt som stenges for trafikk slik at maskinene skal kunne jobbe på eksisterende gang og sykkelveg. Det blir montert langsgående sikring for å skille trafikk og gående/syklende samt satt opp gjerder for å skille abeidsområdet fra gang og sykkeltrafikken. (se vedlagte skisse). Fotgjengerovergang fra Hallgotto må stenges når dette arbeidet pågår.

Arbeidet er starter som nevnt førstkommende mandag og forventes ferdigstilt medio oktober

Veidekke

 • Kontaktperson under utførelsen i uke 39 er Tor Morten Kjølstad, tlf 454 22 097.
 • Kontaktperson under utførelsen i etter uke 39 er Jørgen W. Rosendel, tlf 992 17 288.

Arbeidet på mandag morgen starter ca. kl. 9 slik at vi ungår «morgenrushet» både på vegen og gang og sykkelvegen (spesielt skolebarn)

 

Bakgrunn

Denne undersøkelsen er utarbeidet av Grong kommune sitt prosjekt for familier med barn som har utfordringer som gir behov for sammensatte tjenester.

Mål for undersøkelsen

Prosjektet har som mål å utvikle tiltak som gir støtte og avlastning for familier med omfattende omsorgsoppgaver. 
Vi håper undersøkelsen kan si oss noe om familiens situasjon når det gjelder tidsbruk, livskvalitet og tilfredshet med tjenestetilbudet barnet og familien får.

Undersøkelsen er anonym

Undersøkelsen er anonym. Kun en rapport med svarene vil bli lagret etter at prosjektet er ferdig, med mindre du svarer ja på spørsmålet om å legge igjen epostadressen. 

Er det spørsmål du ikke har lyst til å svare på , kan du hoppe over dem.

Svarfrist

Du kan delta på denne undersøkelsen frem til 28. oktober 2022.

Har du spørsmål om undersøkelsen?

Om du har spørsmål om undersøkelsen, kontakt Åse Rosten på telefon 478 39 605

Link til undersøkelsen

Bassenget vil bli åpent for bading fra mandag 19. september  

Åpningstider

 • Mandager 17.00 – 20.00
 • Onsdager: 17.00 – 20.00 

Fordelt på: 

 • Familiebading 17.00 – 18.30 
 • Mosjon/trening 18.30 – 20.00 

Det vil bli mulig å leie bassenget for grupper/private. Det stilles krav til godkjent  

Ønsker du å leie bassenget?

Ved ønske om leie av basseng send en forespørsel til: postmottak@grong.kommune.no 

Priser

Billettpriser, kr.

 • Voksne: 80,-. 
 • Barn (0-15år): 40,-.
 • Honnørpris: 40,-.
 • Familiebillett: 200,-.

Leie av bassenget

 • Timespris for leie av bassenget: 650,-.

Krav til godkjent livredningsprøve

Det kreves godkjent livredningsprøve for minimum en av instruktørene/trenere/ ledere fra hver enkelt leietaker.
De som ikke har nødvendig livredningskvalifikasjoner kan tilbys leie av badevakt for kr 350,- + mva. per time. pluss eventuelle tillegg. 

Har du tid og lyst til å bidra til at andre får ei meningsfylt fritid og et mer sosialt liv? Bli støttekontakt!

 

 

 

Du kan ringe direkte til politiet i Grong

Politiet kan nås via direkte nummer til Ann Karin Lingen
Han treffes på telefon 969 42 643
E-post: ann.karin.lingen@politiet.no.

Åpningstider Grong lensmannkontor

Mandag og onsdag 08:00–15:00.

Hva kan politiet hjelpe deg med?

Politikontakten kan svare på spørsmål og gi veiledning innen fagområder
som har med politiets oppgaver å gjøre.

Viktige nummer om du ikke får tak i lokalt politi

 • Politiets nødtelefon: 112.
 • Politiets sentralbord: 73 89 90 90 eller 02800.
   

Flyktningetjenesten ønsker seg flere TV-er. Har du en du ikke bruker og ønsker å gi den bort?

Ta kontakt med Astrid Bye for å avtale.

Pårørendeskolen starter kurs 17 oktober. 

Varighet

5 samlinger fra kl. 11.00 – 13.30 på frivillighetssentralen 

Hva lærer du

På kurset får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. 

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist 01.10.2022 

Ønsker du mer informasjon

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt Merete Fuglum, tlf 948 01 296, e-post: merete.fuglum@grong.kommune.no 

Arrangør
Grong Kommune i samarbeid med Grong Frivilligsentral og  Grong Demensforening 

 

Flytting pågår denne uka, og vi håper å være skikkelig på plass torsdag 1. september.

Avdeling Utvikling

Ny besøksadresse er Medjåvollan 15, 7870 Grong. (Ved byggevareforretningen Montér)
Postadresse: Grong kommune, postboks 162, 7871 Grong.

Namdal brann og redning

Namdal brann- og redning er fra 26. september 2022 lokalisert i nabobygget til utvikling som er Røde kors huset.
Her er brannsjef og varabrannsjef å treffe.

Interkommunale samarbeid underlagt utvikling

Innenfor utviklingssida og samme administrasjon har Grong kommune etablert interkommunalt samarbeid på flere områder.

Dette omfatter følgende områder:

 • Namdal brann- og redningsvesen med kommunene Grong, Høylandet og Overhalla hvor Grong er vertskommune.
   
 • Tekniske tjenester innenfor fagområdene plan, byggesak, kart og oppmåling, med kommunene Grong, Lierne, Røyrvik og Namsskogan hvor Grong er vertskommune.
   
 • Overhalla og Grong landbruk og natur, hvor Overhalla er vertskommune. 

 

Til toppen