Aktuelt

Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. FHI vurderer at denne gruppen per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset da de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjonen.

FHI`s vurdering er at det per i dag ikke er grunnlag for å inkludere helsepersonell i målgruppen som anbefales en ny oppfriskingsdose nå i høst, men at helsepersonell som selv ønsker det, kan velge å ta en ny dose.

Avtal tidspunkt om du ønsker oppfriskningsdose

Kommunen kaller IKKE inn til vaksinasjon, den enkelte må selv ringe for å avtale tidspunkt for vaksinering.
Vaksinasjonen for denne målgruppen vil starte opp etter jul.

Vaksineteamet i Grong kommune

Tid og sted for vaksinering:

Sted: Dropin på Grong legekontor.
Tidspunkt: Onsdag 30. november, periodene kl. 08:30 -11:30 og 12:30 -15:00. 

De som allerede har en legetime eller avtale på laboratoriet i nærmeste fremtid, kan få satt vaksinen da.  

Gå til mer informasjon om vaksineanbefalinger influensasesongen 2022-2023

 

Torsdag  i  uke 46  starter en ny HUNT-undersøkelse, Aldring i Trøndelag/ COVID opp i Grong. I løpet av et par uker i november vil ca 1000 grongninger få en invitasjon til å delta.

Alle som deltok i HUNT4 i Grong for fire år siden vil denne gangen bli invitert til å delta, forteller prosjektleder i HUNT, Vigdis Hjulstad Belbo.

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot både foreldre, omsorgspersoner og profesjonelle slik som lærere, barnehageansatte og helsepersonell. Kommunen bes sende denne informasjonen videre til relevante mottakere i egen organisasjon.

Vi er nysgjerrige på om du synes kontorfellesskap i Grong kommune er en god ide?

Grong kommune jobber med å etablere et kontorfellesskap for ulike folk som tilbringer tid i kommunen/ har jobben sin en annen plass, det kan være pendlere, offentlige aktører, hyttefolk, studenter, næringsliv osv. Vi er nysgjerrige på om du synes dette er en god ide, om det er av interesse å bruke et slikt kontorfellesskap og hva må til for at du benytter deg av et slikt fellesskap?
Svarene er anonyme og blir brukt for å utvikle konseptet med kontorfellesskap.

Det tar deg 2 minutter å svare på denne undersøkelsen.

Gå til undersøkelsen

Svarene er anonyme og blir brukt for å utvikle konseptet med kontorfellesskap i Grong kommune (Link til Grong kommunes Facebookside).

Bilde av en listen grønn lastebil
 • Type: 3900 Mercedes Benz,
  MB 815
 • Mod: 1999
 • Km: 182 769
 • Drivstoff: Diesel
 • Annet: 3 seter

Bilen er ikke eu godkjent

For spørsmål kontakt Inge Kjærstad kontaktes på tlf. 412 51 202

Sende inn bud:
Send skriftlig bud til knut.myklebust@grong.kommune.no

Budfrist: Onsdag 9. november 2022

     

 

Logo TV-aksjonen 2022

 

Grong barne- og ungdomsskole inviterer til åpen skole mandag 24. oktober kl. 12:30 - 14:00.
Elevene selger kaffe og egenproduserte varer til inntekt for årets TV - aksjon.

Vi håper at mange vil komme på besøk til oss.
Hilsen elever og ansatte ved GBU. 

 

 

Snåsa og Lierne Heimevernsområde gjennomfører i perioden 24.10.2022-31.10.2022,  årlig trening. 

Treningen gjennomføres hovedsakelig i tilknytning til Værnes Garnison (Stjørdal) og Svarvamoen skytterhus (Snåsa), men det kan være aktiviteter som av praktiske årsaker blir gjennomført andre steder. Særlig berørte grunneiere vil bli kontaktet. Aktivitetsnivået vil kunne oppleves som tiltakende gjennom perioden. 

Kontaktinformasjon Snåsa og Lierne Heimevernsområde:

 • Liaison Lierne og Røyrvik - Kapt Aspnes, mob 952 46 944
 • Liaison Namsskogan og Grong - Kapt Trones, mob 456 13 982
 • Liaison Snåsa - Kapt Seljelid, mob 913 59 188
 • Områdesjef Kapt Jørstad, mob 951 15 754

Bassenget har nå vært i prøvedrift og vi skal offisielt åpne det nye tilbudet utenfor Kuben!

Tid og sted: Tirsdag 18. okt. kl. 13.

Kake til voksne og is til skolebarna.

Det blir mulig å se inne i anlegget etter åpning og fram til kl. 15. 

Denne uka er det høstferie - og høstferiestengt på biblioteket 

Til toppen