Aktuelt

Det foretas vaksinering ukentlig, og det har kommet nye nasjonale anbefalinger som blir gjeldende fra natt til fredag 16. april.
Vi har og noen anbefalinger som vi oppfordrer deg til å følge.

 Vi beklager at det kan oppstå noe venting, og ber publikum om å ta kontakt senere eller sende beskjed via Pasientsky.

NB! Det er ikke mulig med direkte timebooking for alle leger enda, velg derfor "Annen henvendelse", og skriv inn timebestilling der.

Det er en begrensning på maks to friske besøkende pr. beboer pr. gang. Det er fortsatt slik at dere ringer på forhånd for å avtale besøk.

Det er nå klart for å bestille timer via PasientSky. Gå til nettsiden https://my.pasientsky.no/no/ eller eller bruk appen PasientSky

Trenger du innføring i appen PasientSky?
Gå til hjelpesider for appen PasientSky:

Vi oppfordrer publikum til å bruke disse løsningene både for timebestilling, reseptbestilling, prøvetaking m.m., da det for tiden kan være vanskelig å komme gjennom på telefonen til legekontoret"

I forbindelse med bytte av journalsystem for legekontoret vil pasienter fra 18.03.2021 kunne bestille time hos Grong Legekontor gjennom pasientportalen til Hove Total.

Gå til nettsiden til Pasientsky for å logge inn på pasientportalen.

Pasienter vil også kunne bestille timer gjennom PatientSky-App.

Gå til Pasientskys nettsider for informasjon om hvordan man kan enkelt laste ned PatientSky App.

Pasienter vil også kunne sende reseptforespørsler, ha e-dialog og starte e-konsultasjon når de logger seg inn i pasientportalen eller i appen. Pasienter vil kunne motta varsler på e-post, SMS og i appen.

På grunn av overgang til nytt datasystem, vil legekontoret i perioden  2. mars til 21. mars (ukene 9, 10 og 11), ha betydelig redusert kapasitet. Inntak av pasienter utenom øyeblikkelig hjelp vil måtte bli prioritert. 
Vi beklager dette.

Anmoder våre pasienter om å ta kontakt med legevakt 116117 når problemet ikke er tidskritisk, men du heller ikke kan vente til du får time til din fastlege.

Hvis det er akutt, eller det står om liv, skal du alltid ringe 113.

Vennlig hilsen Grong Legekontor

Arbeid med tining stikkrenner og reparasjon av veier på Leksås og Røttesdalen pågår i helgen

Lekkasje vannledning Fossland-Harran funnet og reparert i natt.

Abonnenter kan bruke vann som normalt
 

Kommunalteknisk avdeling leter etter vannlekkasje på Harran. Eiere av hus som står tomme i Harran bes om å sjekke hus/kjeller for vannlekkasje eller manglende vann i kranene.

Ring mobil 906 39 881 om du har opplysninger om vannlekkasje eller manglende drikkevann.

Det er snart vinterferie, og i den forbindelse har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeidet nasjonale anbefalinger om hvordan ferien kan planlegges og gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Til toppen