Listen over utgående og inngående brev til kommune ligger i et annet system enn selve nettsiden. 

Direkte link til postliste for Grong kommune: Postliste - Grong kommune

Det samme systemet håndterer også politiske dokumenter slik at du vil også finne dokumenter for administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret.

Direkte link til dokumenter for administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret: Administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret

Nav: Viser til NAVs egne sider for åpningstider
Link til NAV Grongs åpningstider

Legevakt:  116 117 (Felles nummer for hele Norge - du kobles til nærmeste legevakt)

Legevakta er lokalisert i samme bygning som sykeheimen. Se kart nedenfor:
Adresse: Blåklokkeveien 16, 7870 Grong.

 • 110 - Brann
 • 112 - Politi
 • 113 - Ambulanse
   

Kommunale enheter

 • Barnevern (Indre Namdal barnevernstjeneste) -  971 98 970
 • Hjemmesykepleien - 971 12 035
 • Grong sykehjem:
  - Avdeling Nordlyset: 74 33 22 22
  - Avdeling Solsia: 74 33 22 24
  - Avdeling Utsikten: 74 33 22 26
 • Teknisk vakt Grong kommune -  74 33 13 00 / 913 08 080
 • Vakttelefon Boenhet for enslige mindreårige (BEEM): 901 52 321 
 • Vakttelefon elgjakt (skadeskutt vilt) - 906 54082
 • Vakttelefon fallvilt (resten av året utenom jakta)- 902 51848

Andre enheter

 • Veterinærvakt (Grong Dyreklinikk AS) - 74 33 21 00
   

 

Psykososial krisegruppe i Grong kommune

 

Etablering

For å kunne gi psykososial omsorg og støtte ved ulykker og alvorlige kriser har vi for en del år tilbake etablert ei krisegruppe i kommunen. Krisegruppa inngår som en del av kommunens beredskapsplan, og kan opprettes uavhengig av om kommunens kriseledelse opprettes.

Det er viktig å skille mellom kommunens kriseledelse og krisegruppa. Kriseledelsen har egne prosedyrer for etablering og har ansvaret for koordinering av innsats ved større ulykker, mens krisegruppa er spesielt rettet mot å gi omsorg til mennesker som rammes av ulykker.

Formål

Gruppa skal ha ansvar for å sikre og organisere psykososial støtte til mennesker som har vært involvert i ulykker, krisesituasjoner eller katastrofer hvor påkjenninger for enkeltpersoner, familier og/eller lokalmiljøer bør bearbeides av personell med psykososial fagkompetanse.

Gruppa har utarbeidet egne rutiner og organiserer seg etter å ha mottatt varsling om behov for støtte i en krisesituasjon.

Varslingsrutiner

Krisegruppas tjenester kan rekvireres fra lege, politi, ambulanse, brannvesen, legevaktsentral, kommunens kriseledelse eller andre som har sentrale funksjoner i en krise. Varslingen skal i hovedsak gis til lederen for kriseteamet, men dersom denne ikke er tilgjengelig kan varsel gis til nestemann på lista.

Ved beskjeder som går til sentralbordet i kommunen, skal de ta i mot beskjed og varsle krisegruppa.

Medlemmer

 

Krisegruppa minner om at de fleste kriser håndteres best av de berørte, pårørende og nettverket. Krisegruppa er kun et supplement når dette ikke er tilstrekkelig.

Fant du det du lette etter?