Aktuelt

Næringsprisen for 2019 ble tildelt Friskgården AS, hvem skal få den i år?

Friskgården AS

  

 

Namdal næringsforening og Grong kommune samarbeider om næringsprisen i Grong. 

Prisen skal gå til noen som har bidratt til nyskaping og videreutvikling av næringslivet og/eller næringsmiljøet i Grong kommune.

For å komme med ditt forslag, benytt én av metodene nedenfor:

Forslagsfrist: 15. oktober 2020. 

I år arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen Demensaksjonen for tjuende gang, i år uten bøsser. På grunn av koronaepidemien kan vi i år ikke gå fra dør til dør og ha den tradisjonelle bøsseaksjonen. Vi i Grong Demensforening vil i år oppfordre alle i Grong kommune om å støtte opp om arbeidet for å bekjempe demens ved å sende en gave på VIPPS til 541662 Grong Demensforening.

Vi samarbeider med elever ved Grong barne- og ungdomsskole som har valgfag «innsats for andre». Elevene vil delta på stand tirsdag 22.sept. på Coop Harran, Rema Grong og Grong Kjøpesenter.

Utfordring for samfunnet - tragedie for dem som rammes

Demens er en dødelig hjernesykdom som griper brutalt inn i hverdagen til den som selv har en demens og familien. Det kreves stor innsats i årene som kommer før vi kan stoppe eller bremse alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Når en effektiv behandling lar vente på seg, er det fordi vi fortsatt vet for lite om årsakene til demens. For å kunne utvikle en kur, trenger vi mer kunnskap om hva som skjer i hjernen, fra den er normal til den blir syk.

Forsker for å finne behandling

Demensaksjonen gir deg mulighet til å støtte livsviktig forskning. Flere forskere ser det nå som sannsynlig at vi vil kunne knekke demenskoden. Vi ser fram til den dagen vi ikke trenger å bekymre oss for demens., men for å kommer dit, må det mer forskning til.

Det er denne forskningen Nasjonalforeningen for folkehelsen samler inn penger til gjennom Demensaksjonen. Med din gave kan dyktige forskere gjøre sitt ytterste for at færre får demens, og vi kan hjelpe dem som er rammet til å mestre hverdagen.

Gi ditt bidrag og vær med på å stoppe demens!

Hver krone teller!

Du kan også sende ditt bidrag direkte til konto 4448.16.43543

Eller VIPPS nr . 541662 – Grong Demensforening.

FAKTA

 • I dag har 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.
 • På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er i all hovedsak at befolkningene blir eldre.
 • Demens er en dødelig hjernesykdom.
 • Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.
 • Demenslinjen er bemannet av sykepleiere med spesialkompetanse, som svarer på spørsmål om demens. Ring: 23 12 00 40

Grong kommunestyre skal velge meddommere til tre ulike utvalg:

 • 4 meddommere til lagmannsretten
 • 14 meddommere til tingretten
 • 4 meddommere til jordskifteretten

I tillegg skal kommunestyret fremme forslag til 2 skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

I hht. Domstolloven § 68, legges forslaget ut til alminnelig ettersyn i 2 uker.

Fra onsdag 12. august 2020 er det innført nye testkriterier. Det er viktig at alle som tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, benytter anledningen til å teste seg.

 

 

Første skole-/barnehagedag er mandag 17. august 2020.
 

Er du i isolasjon eller karantene?

Da kan du delta i en studie om korona/COVID-19.

Resultatene fra studien vil kunne bidra til en bedre håndtering både av denne epidemien og av eventuelle senere epidemier.

Du er velkommen til å delta hvis du er:

 • 18 år eller eldre
 • i isolasjon eller karantene

Last ned innbydelse til å delta i studien

Lag, foreninger samt andre som ønsker å leie tid i hallene på faste tidspunkt og dager må søke om dette. 
Søk om halltid 

Søknadsfrist: 24.08.2020  

Det skal påføres om det skal leies garderobe, samt hvilken treningsgruppe søknaden gjelder (eks J16, G16, Trim, Alle) dette for at man skal kunne kombinere garderobebruk om mulig. 
Det må beskrives dager, tidspunkt og ønsket leid areal. 

Om det er ønske om å leie til arrangement så bør det også medtas da man vil bli prioritert om hallen er ledig. 

Grong kommune vil sammenstille søknadene til et forslag om fordeling som skal fastsettes etter enighet mellom søkerne i halltildelingsmøte den 24.08.2020 klokken 18.00 på møterom Grana (Kuben), 

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 – 23 år.
Søknadsfrist er 31. august 2020.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Oppdatering 30. juni 2020: Vanningsforbud opphevet.

Det gjelder alle som ikke har private brønner og bor på begge sider av Namsen fra Vårryggen og vest over. Vi har i dette området felles vannforsyning med Overhalla som også har innført vanningsforbud. Vannet kommer fra Konovannet og via renseanlegget på Rakdalsåsen. Renset vann går til et utjevnings/høydebasseng på Rakdalsåsen. På grunn av unormalt høyt vannforbruk den siste tiden så sliter en med å holde nivået i dette bassenget oppe på et akseptabelt nivå.

Til toppen