Ordføreren informerer

Ordføreren informerer

Som ordfører i Grong ser jeg behov for informasjon om hva vi holder på med og hva som skjer. Som et ledd i dette  prøver jeg å sende ut informasjon med jevne mellomrom. Målet med informasjonen er å fortelle om hva vi jobber med politisk i Grong, og hvilke dilemma vi står i. Dette kommer ikke til å være en komplett informasjon om hva som skjer i Grong.

Ønsker du å vite mer om det jeg skriver her, så er det hyggelig om du tar kontakt. Ring gjerne.

Borgny Grande
ordfører

E-post borgny.grande@grong.kommune.no
Telefon 959 37 094

Tema for ordføreren informerer september 2022:

Oversikt over hva som skjer i Grong, bygdevekst, blålysbygg, asfalt, framtidig økonomi, endringer i NAV, flytting av kontorer, medarbeidersamlinger, MOT og TV-aksjonen 2022.

Her kommer informasjon om kommueplanens samfunnsdel, bygdevekst, blålysbygg m.m. 

Til toppen