Tidlig eller utsatt skolestart

Grunnskoleopplæringa skal vanligvis starte i august det kalenderåret barnet fyller 6 år. Etter sakkyndig vurdering og søknad fra foreldre kan barnet i særlige tilfeller få innvilget tidligere eller utsatt skolestart etter opplæringsloven § 2-1 tredje ledd.

Søke om tidligere eller utsatt skolestart

Dersom du vurderer å søke om tidligere eller utsatt skolestart må barnet henvises til PPT.  PPT vurderer barnets utvikling og kommer med ei tilrådning i en sakkyndig vurdering. 

I søknaden må du beskrive hvorfor du søker, og den sakkyndige vurderingen må legges.

Søke om tidligere eller utsatt skolestart 

 

Saksbehandling av søknad

Når søknaden er mottatt og gjennomgått vil du få tilsendt et foreløpig svar. Du vil også bli kontaktet for å innhente flere opplysninger dersom det er nødvendig. 

Når søknaden er tilstrekkelig opplyst vil den saksbehandles, og du vil få et vedtak tilsendt.