Grong barne- og ungdomsskole

Grong barne- og ungdomsskole er en 1-10 -skole og ligger sentralt til på Mediå. Det er ca. 220 elever ved skolen pr. 1.8.2020
Skolen har fått et løft i de seinere årene med den nye bygningsmassen,  og et moderne og inntagende ytre ønsker elevene velkommen til skolen. Vi er samlokalisert med det nye kulturhuset Kuben og vi har et godt samarbeid om bruken av bygget. 

Skolen har satset mye på miljø og klasseledelse de siste årene og dette har gitt gode resultater. Læringsmiljøet er forutsigbart og godt for tiden. ROA -reglementet er en av faktorene som har bidratt til dette. Utemiljøet ved skolen har fått et løft og er nå godt utstyrt med ulike aktivitetsinstallasjoner. Skolen satser godt på vurdering for læring for å fremme elevers kunnskap. Grong barne- og ungdomsskole jobber systematisk med god klasseledelse av alle lærere.

Vi er stolte av skolen og bygda vår her i Grong!

Gå til Grong barne- og ungdomsskoles egne nettsider

Andre til i tilknytning til skolen

Kuben basseng

Les mer om åpningstider og priser på bassengets egne nettsider

Kuben kulturhus

Gå til nettsiden for Kulturhuset kuben