Skoleskyss i Grong

Rett til skoleskyss er lovfestet i opplæringsloven § 7-1.

Du har rett på gratis skoleskyss dersom du:

  • er elev i 2.-10. trinn og bor mer enn fire kilometer fra skolen
  • er elev i 1. trinn og bor mer enn to kilometer fra skolen
  • har særlig farlig eller vanskelig skolevei.

 

Det er Trøndelag fylkeskommune som vedtar rett til skoleskyss etter opplæringsloven § 7-1. AtB organiserer skoleskyssen på vegne av fylkeskommunen og Grong kommune.

Trøndelag fylkeskommunes nettside om skoleskyss i grunnskolen 

 

Ta kontakt med skolen hvis du har spørsmål om: 

  • skoleskyss
  • særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • delt bosted
  • behov for skyss av medisinske årsaker
  • mistet busskort
  • ønsker å melde avvik