Bygger naboen?

Har du fått nabovarsel?

Da har noen planer om å bygge eller gjøre endringer i nærheten av din eiendom. På Direktoratet for byggkvalitet sin nettside kan du lese mer om hva du gjør når du har fått et nabovarsel.

Har du ikke fått nabovarsel?

Husk at naboen din blant annet kan sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å søke kommunen eller si i fra til deg. Les mer på Direktoratet for byggkvalitet.

Hva gjør jeg hvis jeg tror bygget er ulovlig?

  1. Snakk med naboen din først. Det er best å ta en naboprat før du eventuelt kontakter kommunen. Med en prat over gjerdet får du sikkert vite mer om hva naboen din bygger og hvorfor du ikke har fått beskjed.
     
  2. Sjekk i postlista til Grong kommune om det er gitt tillatelse til arbeidet. 
     
  3. Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt. Les mer på siden Må jeg søke?

Hvis du fortsatt er usikker, ta kontakt med byggesaksavdelingen.