Seksjonering

Seksjonering

Bygningsmassen må bestå av flere bruksenheter (leiligheter el. næringsareal). Ved seksjonering oppretter man et sameie som omfatter hele eiendommen med all bygningsmasse.

En eierseksjon består av en sameieandel i fast eiendom (alt som er felles) og en enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen, dvs. bruksenheten (egen leilighet). Etter en seksjonering er hver seksjon et eget rettsobjekt, og kan omsettes og belånes uavhengig av resten av sameiet.

Artikkelliste