Informasjon fra Den norske kirke i Grong

Den Norske kirkeKirka er behjelpelig med dåp, konfirmasjon, kirkelig vielse og gravferd. Kirkeverge er behjelpelig ved spørsmål om graver på kirkegårdene.

Link til Grong kirkes nettside

Kontaktinformasjon

Grong menighetsråd

Postadresse:

Postboks 22, 7871 Grong 

Besøksadresse:

Kommunehuset
Granvegen 1
7870 Grong

E-post: post.grong@kirken.no

Konfirmasjoner

Konfirmasjoner annonseres i Namdalsavisa og Trønder-Avisa i god tid før selve konfirmasjonen.