Kirke

Informasjon fra Den norske kirke i Grong

Den Norske kirkeKirka er behjelpelig med dåp, konfirmasjon, kirkelig vielse og gravferd. Kirkeverge er behjelpelig ved spørsmål om graver på kirkegårdene.

Kontaktinformasjon

Grong menighetsråd

Postadresse:

Postboks 22, 7871 Grong 

Besøksadresse:

Kommunehuset
Granvegen 1
7870 Grong

E-post: post.grong@kirken.no

Konfirmasjoner

Konfirmasjoner annonseres i Namdalsavisa og Trønder-Avisa i god tid før selve konfirmasjonen.

Til toppen