Har bedriften behov for ny kompetanse?

Mange bedrifter vil ha behov for ny kompetanse fremover, det være innenfor miljø, digitalisering eller andre fagområder.  Melde gjerne inn behov.  Hvis flere bedrifter melder inn samme behov kan det være mulig å sette opp kurs innenfor temaet i samarbeid med næringsforeningen eller andre.