Månedlig betaling av kommunale avgifter

Kommunale avgifter består av vann, kloakk, slam, feiing, renovasjon og eiendomsskatt. 
Disse faktureres pr. idag kvartalsvis med forfall 20.2, 20.5, 20.8 og 20.11. 

Dersom du ønsker månedlig fakturering med forfall 20. i hver måned så tar du kontakt med oss. Dette gjør du ved å ringe sentralbordet på telefon 74 31 21 00, sende en e-post til postmottak@grong.kommune.no  eller fylle ut skjemaet nedenfor.

Fyll ut skjemaet nedenfor