Betalingssatser

Her finner du oversikt over priser, betalingssatser og gebyrer

Virkningstidpunkt for satsene

  • 1. januar 2023: Teknisk, landbruk, kultur, barnehager, sfo, helse- og omsorgssektoren, skjenkebevilgninger samt gebyrer i hht. gravplassloven.
     
  • 1. august 2023: Kulturskolen.
    Kulturskolen følger skoleåret. Av den grunn nye satser ved oppstart høst 2023.

Gebyrer og betalingssatser

 

Hefte for betalingssatser 2023

Last ned hefte for betalingssatser 2023 (PDF, 719 kB)