Betalingssatser

Her finner du oversikt over priser, betalingssatser og gebyrer

Virkningstidpunkt for satsene

  • 1. januar 2024: Teknisk, landbruk, kultur, barnehager, sfo, helse- og omsorgssektoren, skjenkebevilgninger samt gebyrer i hht. gravplassloven.
     
  • 1. august 2024: Kulturskolen.
    Kulturskolen følger skoleåret. Av den grunn nye satser ved oppstart høst 2023.

Gebyrer og betalingssatser

Hefte for betalingssatser 2024

Last ned hefte for betalingssatser 2024 (PDF, 2 MB)