Digital signering

Det hender vi sender post som skal signeres digitalt. Det kommer et varsel på e-post om at du har fått et signeringsoppdrag fra Grong kommune.

Finner du ikke signeringsoppdraget?

Dersom du ikke har fått varsel kan du logge inn og signere her: 
Logg inn på denne siden: https://signering.posten.no/#/logginn

Etter at du har signert, vil du finne det signerte dokumentet i din digitale postboks (Digipost, eBoks).

Årsak til at du ikke har fått varsel kan være at du har feil epostadresse registrert i kontaktregisteret.  Du kan sjekke og endre informasjonen ved å logge inn med bankID.  Det gjør du her:

Link til kontaktregisteret: https://www.norge.no/nb/digital-borger/oppdater-kontaktinformasjon