Virksomheter og adresser underlagt Grong kommune

Grong kommune har organisasjonsnummer 940 010 853 registrert ved Brønnøysundregisteret. I tillegg finnes undervirksomheter som har egne adresser. 

 

 

I listen nedenfor finner du besøksadresser, postadresser og organisasjonsnummrene til de fleste.

Virksomheter og adresser - Kommunale enheter
Virksomhet Besøksadresse Postadresse Organisasjonsnummer
Bergsmo Barnehage  Nesmovegen 15, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 875 312 162
Ekker Barnehage  Formofossvegen 156, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 975 312 178
Grong Barne- Og Ungdomsskole Sfo  Sundpetvegen 19, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 987 740 957
Grong Barne- Og Ungdomsskole  Sundspetvegen 21, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 975 269 191
Grong Folkebibliotek  Sundspetvegen 21, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 974 564 963
Grong Kommune Administrasjon Helse Og Omsorg  Granvegen 1, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 974 564 874
Grong Kommune Avdeling For Funksjonshemmede  Rønningentunet 6, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 974 564 890
Grong Kommune Barnevernet  Medjåvollan 15, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 983 631 320
Namdal brann- og redningsvesen Medjåvegen 148, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 974 039 001
Grong Kommune Fysioterapitjenesten  Blåklokkevegen 14, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 988 033 065
Grong Kommune Helsestasjonstjenester  Sundspetringen 2, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 983 631 304
Grong Kommune Hjemmebasert Omsorg  Blåklokkevegen 16, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 974 564 939
Grong Kommune Hjemmehjelp  Blåklokkevegen 16, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 818 607 822
Grong Kommune Hjemmesykepleie  Blåklokkevegen 16, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 918 607 846
Grong Kommune Legetjenesten  Blåklokkevegen 16, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 974 564 882
Grong Kommune Psykisk Helsevern  Sundspetringen 2, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 988 033 081
Grong Kommune Sentraladministrasjon  Granvegen 1, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 974 564 858
Grong Kommune Servicekontoret  Granvegen 1, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 988 081 442
Grong Kommune Voksenopplæringen  Nesmovegen 19, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 888 033 122
Grong Musikk- Og Kulturskole  Sunspetvegen 23, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 976 976 274
Grong Sykeheim  Blåklokkevegen 16, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 974 564 904
Gronghallen  Idrettsvegen 17, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 976 976 320
Harran Oppvekstsenter Avdeling Barnehage  Stasjonsvegen 11, 7873 HARRAN Postboks 162, 7870 GRONG 975 312 186
Harran Oppvekstsenter Avdeling Sfo  Stasjonsvegen 11, 7873 HARRAN Postboks 162, 7870 GRONG 987 741 015
Harran Oppvekstsenter Avdeling Skole  Stasjonsvegen 9, 7873 HARRAN Postboks 162, 7870 GRONG 975 269 175
Nav Grong  Granvegen 1, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 974 564 912
Rønningen Barnehage  Sagvegen 9, 7870 GRONG Postboks 162, 7870 GRONG 975 324 125