Virksomheter og adresser underlagt Grong kommune

Grong kommune har organisasjonsnummer 940 010 853 registrert ved Brønnøysundregisteret. I tillegg finnes undervirksomheter som har egne adresser. 

Direkte link til liste over alle underenheter.

Digital post til Grong kommune sendes til organisasjonsnummer 940 010 853 med unntak av post til avdelinger som har egne fagsystem. Da sender du til følgende organisasjonsnummer: 

  • Indre Namdal barnevern: 983 63 1320
  • Indre Namdal PPT: 922 372 306
  • Grong barne- og ungdomsskole: org.nr. 975 269 191
  • Harran oppvekstsenter avd. skole: 975 269 175
  • Harran oppvekstsenter avd. barnehage: 975 312 186
  • Rønningen barnehage: org.nr. 975 324 125
  • Bergsmo barnehage: org.nr. 875 312 162
  • Ekker barnehage: org.nr. 975 312 178