Beredskap

Kommunen og kommunens innbyggere er sårbare på mange måter ved ulike hendelser som f.eks. storm, ras og flom.  Slike hendelser kan forårsake f.eks. langvarig strømbrudd, stengte veger o.l. Grong kommune har over tid arbeidet med å redusere kommunens sårbarhet samt bygge robusthet ved akutte hendelser som en normal driftsorganisasjon ikke håndterer.  Vi har ulike beredskapsplaner innenfor flere sektorer, bl.a. vannforsyning, psykososialt krisearbeid, skolene.  Øvelser på ulike nivå gjennomføres jevnlig med god hjelp fra bl.a. Fylkesmann, Politi og Brannvesen. 

Et tilsyn som omhandler kommunal beredskapsplikt, samt helsemessig- og sosial beredskap.    

Grong kommune ønsker at alle innbyggere skal føle trygghet ved ulike alvorlige hendelser, har derfor utarbeidet en informasjonsfolder, slik at vi alle kan være bedre forberedt når en hendelse skjer  neste gang. Det er hver enkelt husstand sitt ansvar å være forberedt på unormale situasjoner i heimen, herunder langvarig strømutfall med de konsekvenser dette kan medføre. Informasjonsfolderen kan du se her (link – til vedlagte dokument).
 
Grong kommune vil raskt etablere kommunal kriseledelse dersom vi bl.a. får lengre strømutfall utover 6 timer, og derfra lede kommunen og yte bistand til private og næringsliv ut fra behov som eventuelt oppstår. Normal plassering for kriseledelsen vil være på kommunehuset. Vi gjør oppmerksom på at bl.a. kommunehuset og Grong Helse- og Omsorgstun har nødstrøm.  Hjemmeboende eldre vil kunne bli midlertidig flyttet til Grong Helse og Omsorgstun, dersom det ikke er mulig å bo hjemme i langvarige situasjoner.
 
Ved behov for kontakt med Grong kommune i en vanskelig situasjon, kan følgende telefonnummer benyttes (i prioritert rekkefølge: