Kommunedelplaner

Hva er en kommunedelplan

En kommunedelplan er en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå enn kommuneplanen. Kommunedelplaner dekker en geografisk del av kommunen eller gjelder et bestemt tema.

For å finne dokumentene som inngår i en plan må man søke planregisteret. Planregisteret er en digital løsning som gir oss en god oversikt over gjeldende planer. 

Hvor finner du planene

Våre planer er digitale og nås via nettsiden arealplaner.no

Direkte link til våre planer på arealplaner.no

Inne på siden kan du velge

 • Planer for min posisjon
  Eksempel: Om du flytter markeøren (hånda) på kartet der ditt hus er får du planer som gjelder akkura der du bor.
 • Kommuneplan
  Oversik over kommuneplan, kommunedelplaner, kommunes overordnede strategiske styringsdokument.
 • Planer under arbeid
  Det kan være en plan som er igangsatt eller planforslag
 • Gjeldende planer
  Arealplaner i Grong kommune.