Studentboliger/hybler

Grong kommune er en kommune med videregående skole. Derfor kan Grong kommune også tilby hybler samt små leiligheter til utleie via Grong boligbygg AS 

Hvordan søke kommunal hybel?

Ta kontakt med boligkonsulent Anett Sundvik. mobil 91330 641

Hvor lang er behandlingstiden?

Søknader som kommer midt i skoleåret behandles fortløpende behandles fortløpende. Tildeling i forbindelse med nytt skoleår skjer i juli måned etter at skoleinntaket er klart, tilgangen på studentboliger er imidlertid det som avgjør på hvor fort man kan få en kommunal hybel.

Hva skjer om det ikke finnes ledige kommunale hybler/leiligheter?

Da vil du bli satt på venteliste i påvente av ledig studentbolig som tilfredsstiller dine ønsker. Det er imidlertid ingen garanti for at neste ledige boenhet blir tildelt deg selv om du står først på ventelisten , da det avhenger av blant annet andre innkomne søknader som kan bli betraktet som mer prekære i forhold til prioritering.

Hybeltilsyn

Det er etablert et et hybeltilsyn som følger opp beboerne på de kommunale studentboligene.

Hvor i kommunen finnes det studentboliger?

Studentboligene i kommunen er relativt nært skolen. Og fordelt med 16 hybler og 4 leiligheter  i Grong sentrum 

 

Artikkelliste