Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Et velfungerende system for kontroll er avgjørende i kommunens arbeid for å forebygge og avdekke uetisk atferd og korrupsjon. Gode kontrollrutiner øker sjansen for at uetisk atferd og korrupsjon blir oppdaget og virker dermed forbyggende.

Gå til mer informajson om kontrollutvalget

Dato
26. august 2024
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Kommunestyresalen, 1. etg.

Arrangør

Kontrollutvalget

Kontakt

Erik Seem

Andre tidspunkt

  1. Mandag, 05.02.2024 09.00 - 05.02.2024 15.00
  2. Mandag, 06.05.2024 09.31 - 06.05.2024 15.00
  3. Mandag, 26.08.2024 09.00 - 26.08.2024 15.00
  4. Mandag, 30.09.2024 09.00 - 30.09.2024 15.00
  5. Mandag, 18.11.2024 09.00 - 18.11.2024 15.00