Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Et velfungerende system for kontroll er avgjørende i kommunens arbeid for å forebygge og avdekke uetisk atferd og korrupsjon. Gode kontrollrutiner øker sjansen for at uetisk atferd og korrupsjon blir oppdaget og virker dermed forbyggende.

Kontrollutvalget medlemmer 2023 - 2027

Kontrollutvalget 2023 - 2027
Verv Navn
Leder Erik Seem
Nestleder Ivar Grong
Medlem Helen Molberg
Medlem Linda Renate Linmo
Medlem Ola Marius Amdal
1. varamedlem Laila Domås
2. varamedlem John Strand
Oppdatert november 2023

 

​Kontakt kontrollutvalget

Ønsker du å kontakte kontrollutvalget gjøres dette til leder Erik Seem, 907 71 645, erik.seem@outlook.com

Artikkelliste