Aktuelt

Definisjon av begrepet "fullvaksinert".

Politiet gir tilbakemelding om nyvaksinerte reisende over grensen som tror de er unntatt reiserestriksjoner rett etter at andre vaksinedose er satt. 
Man er først å regne som fullvaksinert etter at det har gått minst 1 uke fra andre dose er satt. 
Foretas reise før den tid er konsekvensen innreiseregistrering, test og karantene.

For grensekontrollen betyr dette økt behandlingstid og kødannelse for alle reisende.

Dette angår deg som ikke ønsker å bruke smarttelefon, PC eller nettbrett, slik at du kan få tilsendt koronasertifikatet i posten. Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Sertifikatet består av to deler:

  • Koronasertifikat for innenlands bruk
  • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

Overhalla og Grong kommune slår sammen sine enheter innen landbruk og naturforvaltning fra 1. juni 2021. Dere treffer oss i Landbrukets fagsenter i Namsengata 4 i Overhalla. Vi vil ha kontordager i Grong i forbindelse med viktige søknadsfrister og ved behov. Ta kontakt med oss for å avtal møte eller befaring. Formålet med denne sammenslåingen av avdelingene er at vi skal bli bedre rustet til å ivareta forvaltning av landbruk og natur på vegne av kommunene.

Endret fyringsmønster kan føre til behov for feiing. Ta kontakt med Namdal Brann- og Redningsvesen dersom din husstand har benyttet vedfyring mer enn normalt i vinter, enten på grunn av hjemmekontor eller uvanlig kuldeperiode.

Vi kan nås på 915 90 910 eller 482 50 762.

 

Trøndelag fylkeskommune lyser også i år ut en tilskuddsordning for å gi ungdom sommerjobb!

Det er nå klart for å bestille timer via PasientSky. Gå til nettsiden https://my.pasientsky.no/no/ eller eller bruk appen PasientSky

Trenger du innføring i appen PasientSky?
Gå til hjelpesider for appen PasientSky:

Vi oppfordrer publikum til å bruke disse løsningene både for timebestilling, reseptbestilling, prøvetaking m.m., da det for tiden kan være vanskelig å komme gjennom på telefonen til legekontoret"

I forbindelse med bytte av journalsystem for legekontoret vil pasienter fra 18.03.2021 kunne bestille time hos Grong Legekontor gjennom pasientportalen til Hove Total.

Gå til nettsiden til Pasientsky for å logge inn på pasientportalen.

Pasienter vil også kunne bestille timer gjennom PatientSky-App.

Gå til Pasientskys nettsider for informasjon om hvordan man kan enkelt laste ned PatientSky App.

Pasienter vil også kunne sende reseptforespørsler, ha e-dialog og starte e-konsultasjon når de logger seg inn i pasientportalen eller i appen. Pasienter vil kunne motta varsler på e-post, SMS og i appen.

På grunn av overgang til nytt datasystem, vil legekontoret i perioden  2. mars til 21. mars (ukene 9, 10 og 11), ha betydelig redusert kapasitet. Inntak av pasienter utenom øyeblikkelig hjelp vil måtte bli prioritert. 
Vi beklager dette.

Anmoder våre pasienter om å ta kontakt med legevakt 116117 når problemet ikke er tidskritisk, men du heller ikke kan vente til du får time til din fastlege.

Hvis det er akutt, eller det står om liv, skal du alltid ringe 113.

Vennlig hilsen Grong Legekontor

Arbeid med tining stikkrenner og reparasjon av veier på Leksås og Røttesdalen pågår i helgen

Kommunalteknisk avdeling leter etter vannlekkasje på Harran. Eiere av hus som står tomme i Harran bes om å sjekke hus/kjeller for vannlekkasje eller manglende vann i kranene.

Ring mobil 906 39 881 om du har opplysninger om vannlekkasje eller manglende drikkevann.

Til toppen