Aktuelt

Grong har en av de fineste badeplassene i Norge. I finværsdagene har badeplassen Tømmeråshøla hatt mye besøk. Mange er der for for første gang. Det er viktig å være klar over at elva byr på strømmer og utfordringer. For å bade i strøm må du være svømmedyktig. Spør gjerne kjentfolk om badeforholdene i elva før du lar deg friste til å bade.

Link vil Visitnamdalen - om badeplasser i Namdalen.

Overhalla og Grong kommune slår sammen sine enheter innen landbruk og naturforvaltning fra 1. juni 2021. Dere treffer oss i Landbrukets fagsenter i Namsengata 4 i Overhalla. Vi vil ha kontordager i Grong i forbindelse med viktige søknadsfrister og ved behov. Ta kontakt med oss for å avtal møte eller befaring. Formålet med denne sammenslåingen av avdelingene er at vi skal bli bedre rustet til å ivareta forvaltning av landbruk og natur på vegne av kommunene.

Endret fyringsmønster kan føre til behov for feiing. Ta kontakt med Namdal Brann- og Redningsvesen dersom din husstand har benyttet vedfyring mer enn normalt i vinter, enten på grunn av hjemmekontor eller uvanlig kuldeperiode.

Vi kan nås på 915 90 910 eller 482 50 762.

 

Det er nå klart for å bestille timer via PasientSky. Gå til nettsiden https://my.pasientsky.no/no/ eller eller bruk appen PasientSky

Trenger du innføring i appen PasientSky?
Gå til hjelpesider for appen PasientSky:

Vi oppfordrer publikum til å bruke disse løsningene både for timebestilling, reseptbestilling, prøvetaking m.m., da det for tiden kan være vanskelig å komme gjennom på telefonen til legekontoret"

En ny versjon av passet kom 19. oktober 2020, og nasjonalt ID-kort kom 30. november 2020. 

Informasjonen er i hovedsak tiltenkt personer som skal kontrollere de nye dokumentene, eksempelvis banker, apoteker og butikker.

Passet kommer i nytt utseende. Det nasjonale ID-kortet kommer i to utgaver: Ett som kun kan brukes som legitimasjon (Grønn skrift), og ett som kan brukes som legitimasjon og til reiser (Rød skrift).

   

     

 

Søknadsfrist for hovedopptaket i barnehagene i Grong kommune er 1.mars 2021.

Her er link til informasjon om opptak, priser mv.

 

Det gjelder i hovedsak vakter på dag og kveld i helger. Hjemmetjenesten gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme. Det er økt behov for tilkallingsvikarer på helg fra 1.mars. Ønskelig med sykepleier/helsefagarbeider/sykepleiestudenter, også ufaglærte. 

Det er fortsatt mulig å få koronavaksine. Alle som vil starte eller fullføre grunnvaksinasjon eller ta oppfriskningsdose kan få dette.

Rønningen barnehage vil med årets NISSORAMA ((tippekonkurranse for de ansatte) ønske alle en riktig GOD JUL.
I en hektisk barnehagehverdag skapte flere nissebesøk glede, spenning og samhold hos både store og små.
Nissen er virkelig - i alle fall på Rønningen! 


 

Nå er løsningen for lønnskompensasjon klar og NAV trenger hjelp fra arbeidsgiverne for å få utbetalt pengene til permitterte. 

ttps://www.nav.no/no/person/arbeid/klar-til-a-betale-ut-lonnskompensasjon


 

Til toppen