Informasjon fra teknisk etat - Vann og avløp

Dette kan du lese om fra teknisk etats statusmelding: Våtservietter i toalettet, gjennomgang av avgifter for vann og avløp og oppfordring til å legge inn vannmåler. 

Innhold i denne artikkelen: 
Du kan gå til informasjon ved å klikke/velge avsnitt.

Avfall som ikke skal i toalettet

Vi har hatt noen problemer med våtservietter og annet som stopper anleggene våre. Vi må igjen be alle om å tenke over hva de spyler ned i klosettet. Pumpene våre tåler ikke all verden og rørene kan gå tett. Om det ikke oppløses i vann skal det ikke ned i sluket.

Gjennomgang av avgiftene for vann og avløp

Det pågår en gjennomgang av avgiftene for vann og avløp. For noen betyr det at vi tilbakebetaler overfakturerte beløp, mens for andre vil det bety at kommunale avgifter stiger noe fra neste fakturadato.

Vi oppfordre alle til å ta kontakt om de mener at det har blitt gjort feil, eller om det er spørsmål som gjelder regelverket. 

Legg inn vannmåler - gir gevinst både for deg og oss

Det som regel er mulig å installere vannmåler for rundt 4-5000 kroner. Vi dekker selve måleren. Dette er en god løsning for å redusere kostnadene for vann og avløp om du har ett stort hus med få beboere. Det hjelper også oss å avdekke lekkasjer og å planlegge investeringene i fornyelse av nettet. Det må påberegnes at måleren må avleses årlig, men det skal dere klare.

Melde feil/kontakte oss