Rekrutteringsordning for studenter

Grong kommune har etablert en ordning med rekrutteringsstillinger for stillinger som er spesielt utfordrende å rekruttere til. Dette gjelder spesielt for sykepleierstudenter. Men også andre faggrupper kan komme inn under ordningen.

Ordningen inneholder bl.a. følgende vilkår:

 • Fast ansettelse i studietiden (ca. 15-25 % stilling) med arbeid hver 3. helg.
  • Ved inngåelse av avtale, fastlegges en bindingstid på 2 år etter tiltredelse av fast stilling.
 • Garantert sommerjobb i minimum fem uker, i minimum 80 % stilling samt jul og/eller påske.
 • Stipend i studietiden:
  • Heltidsstudenter:
   • 1. års studenter kr. 10 000
   • 2. års studenter kr. 20 000
   • 3. års studenter kr. 30 000
  • Deltidsstudenter:
   • 1. års studenter kr. 5 000
   • 2. års studenter kr. 10 000
   • 3. års studenter kr. 15 000
   • 4. års studenter kr. 30 000

         Stipendet utbetales årlig etter at vilkårene er oppfylt.

 • Fast ansettelse etter endt utdanning og mottatt autorisasjon – minimum 80 % stilling mot 2 års bindingstid.