Vi søker praksisplasser

Flyktningetjenesten ønsker å komme i kontakt med arbeidsgivere som kan ta imot flyktninger i praksis i forbindelse med introduksjonsprogram.

Deltakere som er i praksis har rett på introduksjonsstønad. Det vil si at det er kommunen som betaler lønn mens deltakeren er i praksis.

Flere fra Ukraina har høy utdannelse og er ivrig etter å få seg jobb.

På grunn av nylig ankomst kan de ikke norsk språk, men vil være på skole å lære norsk fire dager i uka.

Ta kontakt med Monika Jakobsen på telefon 480 64 181 ved flyktningetjenesten i Grong kommune om du kan hjelpe oss.