Dighjelp - Hjelp med digitale ferdigheter

Dighjelp - Hjelp med digitale ferdigheter

Ett av våre nye tjenestetilbud på Servicekontoret er veiledning i digitale tjenester. 

Her kan du få hjelp/veiledning/rådvining i de mest vanlige tjenestene.

I tillegg har vi laget enkle veileider slik at du også kan være selvhjelpen med hverdagslige ting.

DigiHjelpen

Til toppen