Frivillig innsats

Grong kommune jobber med å bygge opp tjenesteapparatet slik at vi kan hjelpe et ukjent antall flyktninger fra Ukraina. Kommunen opplever et stort engasjement fra innbyggere som ønsker å bidra. Det er vi veldig takknemlige for!

Grong kommune har behov for å kartlegge hvor mange som kan bidra med frivillig innsats.

Dette er foreløpig en kartlegging.
Registrer deg i skjemaet, så vil vi ta kontakt med deg ved behov.

Takk for hjelpen.