Інформація українською мовою

Тут ви знайдете інформацію в перекладі українською мовою.
Ми використовуємо «Google translate». Це може призвести до того, що інформація буде перекладена не зовсім коректно.
Якщо якоїсь інформації бракує, і ви вважаєте, що вона мала бути тут, повідомте про це Службу у справах біженців.

Her vil du finne informasjon som er oversatt til Ukraninsk. 
Vi bruker "Google translate". Det kan medføre at informasjonen ikke blir helt riktig oversatt. 
Er det noe informasjon som mangler og du mener burde vært her, gi beskjed til Flyktningetjenesten.

Artikkelliste