Ukraina

Grong kommune planlegger nå bosetting av flyktninger fra Ukraina. Det er foreløpig planlagt å ta imot 20 personer.
Kommunen opplever et stort engasjement fra innbyggere som ønsker å bidra. Det er vi veldig takknemlige for.

KORT FORTALT

  • Det vil bli behov for å bosette flyktninger fra Ukraina.
  • Det kan bli behov for private utleieenheter.
  • Har du ledig husrom vil Grong kommune gjerne ha beskjed om det. 

Ønsker du å bidra?

Vi trenger noen opplysninger om deg og vil derfor be deg om å fylle ut et eller flere av skjemaene nedenfor. Dette er foreløpig en kartlegging. Vi vil ta kontakt med deg ved behov. 

Frivillig innsats

Vi samarbeider med Grong frivilligsentral. De vil koordinere arbeidet med frivillig innsats. Ved utfylling av skjema, vil det gå en e-post til Grong frivilligsentral.

Gå til skjema Frivillig innsats

Bosetting - Tilgang til bolig, leiligheter, hybler osv.

Vi ønsker å klartlegge hvilke private utleieenheter som er tilgjengelig.
Ved utfylling av skjema går det en e-post til Grong kommune.
Gå til skjema Privat bolig til leie

Gjelder også leiligheter, rekkehus, hybler etc.

Møbler, utstyr og klær

Det er et stort behov for utstyr. Har du noe liggende så vil vi gjerne vite om det.
Ved utfylling av skjema går det en e-post til Grong kommune.

Gå til skjema Møbler, utstyr og klær

Språkhjelp

Kan du engelsk, russisk eller ukrains ønsker vi hjelp fra deg.
Ved utfylling av skjema går det en e-post til Grong kommune.

Gå til skjema Språkhjelp

Informasjon fra offentlige direktorat

IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og UDI (Utlendingsdirektoratet) har informative sider.

IMDi

Informasjon til kommunene, informasjon til privatpersoner og organisasjoner og informasjon til flyktninger fra Ukraina.

Gå til IMDi nettside om Ukraina

UDIs 

Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for ukrainere og russere, og informasjon til myndigheter, frivillige og andre samfunnsaktører.

Gå tl UDIs side om Ukraina