Andre erklæringer

Vi er pålagt å lage en tilgjengelighetserklæringer på alle våre nettsted. Utfordringen er at vi ikke har tilgang til å få publisert disse erklæringene på det enkelte nettsted. Vi velger da å samle disse i denne oversikten. 

Fullførte erklæringer

 1. https://innsyn.grong.kommune.no
  Portal for postliste og møtedokumenter.
 2. https://www.grong.kommune.no/sd/
  Vår løsning for å lage og publisere digitale skjema.
 3. https://min.kommune.no
  På Min.kommune.no finner du post, skjema, fakturaer, eiendomsinformasjon, byggesaker og andre opplysninger som angår deg.
 4. Fiks bekymringsmelding - https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/
  Her kan du sende inn bekymringsmelding til barnevernet
 5. https://svarut.fiks.ks.no/edialog
  Vår løsning for å sende inn sikker post til Grong kommune. 

Erklæringer som ikke er laget i påvente av informasjon fra leverandører

Leverandør Moava: