Andre erklæringer

Andre erklæringer

Vi er pålagt å lage en tilgjengelighetserklæringer på alle våre nettsted. Utfordringen er at vi ikke har tilgang til å få publisert disse erklæringene på det enkelte nettsted. Vi velger da å samle disse i denne oversikten. 

Fullførte erklæringer

Erklæringer som ikke er laget i påvente av informasjon fra leverandører

Leverandør Moava:

Til toppen