Logoped

En logoped hjelper barn, unge og voksne med språk-, tale-, lese- og/eller skrivevansker får best mulig hjelp til å utvikle gode kommunikative ferdigheter.

Logopedtjenesten i Indre Namdal er et samarbeid mellom Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan og Røyrvik.

Hvem kan gi deg logopedtjeneste?

 • Logopedene gir tjenester til barn og unge i førskole- og grunnskolealder.
 • Logopedbehov for elever i videregående skole er et fylkeskommunalt ansvar.
 • Logopedbehov for voksne dekkes i de fleste tilfeller av privatpraktiserende logoped via HELFO. Kommunen kan hjelpe deg med å formidle kontakt med private logopeder dersom du ønsker det.
 • Voksene med ervervet språk og kommunikasjonsvansker vurderes av PPT i hvert enkelt tilfelle.
  Det kan være at man har hatt hjerneslag etc., og som medfører vansker.
 • Logopedtjenesten ved Namdal Rehabilitering. Ring 74 33 21 00.

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Ring servicekontoret, 74 31 21 00, så setter de deg over til oss.

Har du behov for å snakke med en logoped?

Hvis du er i tvil om saken bør henvises til logopedtjenesten, så ta gjerne kontakt med oss for å snakke om saken.

Hvordan foregår søknadsprosessen?

 1. Først sender man en henvisning til PPT
  Personer over 15 år, foresatte/foreldre, skole, barnehage, fastlege, helsestasjon og helseforetak kan sende henvisning. Benytt skjema Henvisning PPT.
  Link til skjema Henvisning til PPT

 2. Bekreftelse på at skjema er mottatt
  PP-tjenesten sender ut svar på at henvisningen er mottatt, og når du kan forvente at hjelpen kan starte opp. 
  Vi gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt å sette noen barn/elever/voksne på venteliste. 

 3. Kontakt med logoped blir avtalt
  Logopeden tar direkte kontakt med skole og foreldre/foresatte og lager en avtale for oppstart av logopedhjelpen. 

Hvordan jobber tjenesten:

Lavterskeltilbud:  

Logopedhjelp er av veiledende karakter. Dvs. barnet/eleven/voksen kan få øvingsoppgaver som hen trenger å trene på hjemme, på skolen eller i barnehagen. Det gis oppfølging av logopeden 1-2 ganger i måneden i denne perioden, når logopeden er ved skolen/barnehagen eller via Teams etter avtale. Slik hjelp kan vi gi i inntil ett år. 

Vurderer logopeden at barnet/ eleven har behov for logopedhjelp utover dette, ber vi om at det sendes forespørsel om sakkyndig vurdering for logopedhjelp som spesialundervisning. 

Logopedhjelp som spesialundervisning: 

Når barnet/eleven er henvist og det er forespurt om sakkyndig vurdering starter vi det sakkyndige arbeidet med videre kartlegging og vurdering. Her konkluderes om evt. behov for spesialundervisning. 

I noen tilfeller kan spesialpedagogisk rådgiver i PP-tjenesten be logoped om vurdering og bistand i sammensatte saker.