PPTs oppgaver

PPTs oppgaver

PPT Indre Namdal er en interkommunal tjeneste, og betjener kommunen Høylandet, Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Grong. PPT. Kontoret er lokalisert i Grong.

Kommunens PP-Tjenesten (pedagogisk-psykologiske tjeneste) er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger.

PP-Tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

Hver kommune og fylkeskommune skal ha en PP-Tjenesten (pedagogisk,- psykologisk tjeneste).
PP-Tjenesten i kommunen kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen.

Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med ekstra behov. PP-Tjenesten skal sørge for at det blir laget en sakkyndig vurdering hvis loven krever det. 

 

Her har vi samlet en del nyttige linker til andre nettsider.

Til toppen